Skip to main content

Ogof Siôn Corn

RHP-Santas-Toy-Mine-Page-Banner

Mae ein hachlysur Ogof Siôn Corn poblogaidd yn dychwelyd i Taith Pyllau Glo Cymru i Barc Treftadaeth Cwm Rhondda eleni, gyda llond trol o hwyl y Nadolig!

Ydych chi'n barod am antur y Nadolig?
Noson hudolus ac ar ôl ysgol teithiau ar gael!

Cliciwch yma i ddarllen ein cwestiynau cyffredin

Mae'r cyffro'n dechrau dan ddaear lle byddwch chi'n darganfod y ffordd i Ogof Siôn Corn, heibio'r lofa losin, i mewn i'r ogof iâ a chyrraedd ger drws Siôn Corn. Ydy e gartref?

Byddwch chi'n rhan o grŵp o bobl sy'n dwlu ar y Nadolig a fydd yn teithio trwy ogof hyfryd er mwyn cwrdd â Siôn Corn. Er byddwch chi'n rhan o grŵp gyda phlant a rhieni/cynhalwyr eraill, bydd pob plentyn yn cael y cyfle i siarad â Siôn Corn a rhannu'i ddymuniadau Nadolig. Bydd pob plentyn hefyd yn derbyn anrheg addas."

Beth arall fydd ar gael?...

  • Gweithdy Creu Tedis*
  • Lluniau gyda Siôn Corn*
  • Teithiau gyda'r hwyr (teithiau hyd at 8pm ar nosweithiau penodol)
  • Gweithdai Crefftau'r Nadolig gyda Craft of Hearts*
    Cysylltwch a Craft of Hearts ar 07917467103 am fwy o wybodaeth. Mae pob sesiwn yn para tua 30 munud ac mae tocynnau yn £5 y person.
  • Gweithdai Gwneud Siocled gyda Chocolate House*
    Cysylltwch a Chocolate House ar 07872378463 am fwy o wybodaeth. Mae pob sesiwn yn para tua 25-30 munud ac mae tocynnau yn £7.50 y person. 

Am bris ychwanegol*

Prisiau'r Tocynnau

£10 y pen ar gyfer Ogof Siôn Corn.

Bydd pob plentyn yn derbyn anrheg gan Siôn Corn; rydyn ni wedi gwneud yn siwr ein bod ni wedi dewis tegan sy'n addas ar gyfer oedran y plentyn.

Bydd oedolion yn cael mins-pei a diod boeth (te neu goffi) wrth gyrraedd.