Skip to main content

Ogof Siôn Corn

RHP-Santas-Toy-Mine-Page-Banner

Mae ein hachlysur Ogof Siôn Corn poblogaidd yn dychwelyd i Taith Pyllau Glo Cymru i Barc Treftadaeth Cwm Rhondda eleni, gyda llond trol o hwyl y Nadolig!

Ydych chi'n barod am antur Nadoligaidd?
Teithiau hudolus gyda’r hwyr ac ar ôl oriau’r ysgol ar gael!

 

Santas-Toy-Mine-underground-tour-blue-lights
Santa-Toy-Mine-Tour-kids

Mae'r cyffro'n dechrau dan ddaear lle byddwch chi'n darganfod y ffordd i Ogof Siôn Corn, heibio'r lofa losin, i mewn i'r ogof iâ a chyrraedd ger drws Siôn Corn. Ydy e gartref?

Byddwch chi'n rhan o grŵp o bobl sy'n dwlu ar y
Nadolig a fydd yn teithio trwy ogof hyfryd er mwyn cwrdd â Siôn Corn. Er
byddwch chi'n rhan o grŵp gyda phlant a rhieni/cynhalwyr eraill, bydd pob
plentyn yn cael y cyfle i siarad â Siôn Corn a rhannu'i ddymuniadau Nadolig.
Bydd pob plentyn hefyd yn derbyn anrheg."

Beth arall fydd ar gael?...

 • Gweithdy Creu Tedis*
 • Lluniau gyda Siôn Corn*
 • Teithiau gyda'r hwyr (teithiau hyd at 8pm ar nosweithiau penodol)
 • Stondinau Crefftau
 • Siop Nadolig

Cost ychwanegol*

Mae modd cadw lle ar gyfer Ogof Siôn Corn 2018 nawr. Dyma adeg fwyaf hudol y flwyddyn.

Bydd Ogof Siôn Corn ar agor rhwng 24 Tachwedd a 24 Rhagfyr.

Pris Tocynnau

24 Tachwedd - 24 Rhagfyr 

 • Plant £10.95
 • Plant dan 1 oed £5.95
 • Oedolion £6.95

Wythnos y Nadolig 17 Rhagfyr - 24 Rhagfyr

 • Plant £11.95
 • Plant dan 1 oed £6.95
 • Oedolion £7.95

Bydd pob plentyn yn derbyn anrheg gan Siôn Corn; rydyn ni wedi gwneud yn siwr ein bod ni wedi dewis tegan sy'n addas ar gyfer oedran y plentyn.

Bydd oedolion yn cael mins-pei a diod boeth (te neu goffi) wrth gyrraedd.

Noder

Er rhesymau iechyd a diogelwch (o ganlyniad i nodweddion topograffaidd yr atyniad), chewch chi ddim mynd â chadeiriau olwyn neu offer symud eraill i mewn i'r atyniad. Os oes gyda chi broblemau symudedd, ffoniwch 01443 682036.

Ydych chi'n barod am antur Nadoligaidd?
Teithiau hudolus gyda’r hwyr ac ar ôl oriau’r ysgol ar gael!