Skip to main content

Mae Mwynglawdd Teganau Siôn Corn yn ôl ar gyfer 2021

Santas-Toymine-Book-Tickets-Full-Width

Mae'r holl docynnau ar gyfer Ogof Siôn Corn wedi'u gwerthu

Bydd Siôn Corn yn ei wneud yn ôl i ŵyl nadoligaidd iawn Profiad Mwyngloddio Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth y Rhondda yn 2021.

Bydd gwesteion yn cael mynd ar daith hudolus dros y Nadolig, cael y cyfle i siarad â Siôn Corn ei hun a chael hunlun gydag ef. Bydd anrheg sy'n briodol i oedran bob plentyn hefyd.

Unwaith eto, bydd Taith Pyllau Glo Cymru'n cael ei thrawsnewid yn fyd Nadoligaidd - mae'n gyfle perffaith i ddathlu tymor y Nadolig mewn ffordd draddodiadol, ond diogel.

Dyma'r drefn

Am resymau diogelwch Covid, fydd dim modd i chi dreulio amser ar y safle a bydd eich grŵp yn llai o faint.  

Mae babanod a'r rhai dan 18 mis oed yn cael dod am ddim, a byddan nhw'n dal i dderbyn anrheg gan Siôn Corn.

Rydyn ni'n cynnal teithiau Ogof Siôn Corn tawelach sy'n addas ar gyfer plant ag awtistiaeth ddydd Llun 29 Tachwedd a dydd Llun 13 Rhagfyr. 3pm–8pm.  Trefnwch daith ar-lein

Oriau agor:

Mae Ogof Siôn Corn ar agor dydd Sadwrn 27 Tachwedd hyd at Noswyl Nadolig.

O 27 Tachwedd hyd at 18 Rhagfyr:

 • Oriau agor yn ystod yr wythnos yw 3pm tan 8pm.
 • Oriau agor y penwythnos yw 10am tan 8pm

O 18 Rhagfyr hyd at 23 Rhagfyr

 • Ar agor bob dydd rhwng 9am ac 8pm

Noswyl Nadolig:

 • Ar agor 9am tan 3.45pm

Gwybodaeth bwysig i westeion

 • Sicrhewch eich bod yn cyrraedd o leiaf 10 munud cyn eich taith - mae hyn yn bwysig gan fod dim hyblygrwydd i ddarparu ar gyfer y rheiny sy'n hwyr. Fydd dim modd caniatáu mynediad i unrhyw un sy'n cyrraedd yn hwyr.
 • Dylech chi ddim ond mynd i mewn i'r ganolfan ymwelwyr 10 munud cyn eich taith - os byddwch chi'n cyrraedd cyn hyn, arhoswch yn eich cerbyd tan 10 munud cyn bod eich taith i fod i gychwyn. Ar yr amser yma, cewch fynd i mewn i'r ganolfan ymwelwyr i gofrestru. 
 • Yn unol â chanllawiau Covid-19, fydd dim modd i chi gerdded o gwmpas nac aros ar y safle cyn neu ar ôl eich taith. Os ydych chi wedi trefnu ymweld â Chaffi Bracchi neu Craft of Hearts hefyd, gofynnir i chi aros yn yr ardaloedd hynny trwy gydol eich cyfnod dynodedig yn unig.
 • Rhaid i chi archebu tocynnau/lle ar gyfer Caffe Brachhi, The Chocolate House neu Craft of Hearts gan y busnesau hynny'n uniongyrchol.  Does dim modd i Daith Pyllau Glo Cymru gadw lle i chi ar gyfer y rhain.
 • Wrth gwrs, bydd anrheg sy'n briodol i oedran bob plentyn ar y daith.
 • Fydd dim bwth lluniau swyddogol ond bydd cyfle i fachu hunlun Nadoligaidd gyda'r dyn ei hun yn yr Ogof.
 • Bydd raid dilyn canllawiau'r Coronafeirws bob amser felly cadwch lygad am arwyddion a hylif diheintio dwylo.
 • Rhaid i bob oedolyn wisgo gorchudd wyneb ar y daith oni bai eu bod wedi'u heithrio'n feddygol.
 • Teithiau ysgol - Rydyn ni'n falch iawn o gadarnhau y bydd teithiau ysgol yn dychwelyd i Ogof Siôn Corn yn 2021 rhwng 29 Tachwedd ac 17 Rhagfyr. Mae'r teithiau yma rhwng 11am a 2pm ac mae modd archebu trwy ein ffonio ar 01443 682036 ar ôl 27 Medi.