Skip to main content

Taith Gerdded y Dramffordd

 

 

Taith Gerdded y Dramffordd – Dydd Mercher 27 Chwefror

Camwch i'r gorffennol a cherdded ar hyd Tramffordd Richard Griffiths o Daith Pyllau Glo Cymru i Barc Cefn Gwlad Barry Sidings. Darganfyddwch sut mae daeareg y cymoedd a'r bobl sy'n byw yno wedi llywio'n byd heddiw.

£2 yr un.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ar bob adeg.

Gweithgaredd awyr agored yw hwn; mae angen esgidiau a dillad addas.

Sesiwn 1 – 10am–11am

Sesiwn 2 – 12pm–1pm.

Er mwyn cadw lle, ffoniwch 01443 682036.