Skip to main content

Wy-a-sbri y Pasg

Ewch i Daith Pyllau Glo Cymru dros y Pasg am achlysur arbennig sydd â gweithgareddau addas ar gyfer y teulu cyfan. 

 

Yn rhan o'r pris bydd helfa Wyau Pasg, sesiwn Celf a Chrefft a mynediad i barc chwarae'r Parth Ynni.
Ewch o dan y ddaear gyda'n tywyswyr a chymryd ran mewn gweithgareddau'n dilyn thema cwningod!

Ewch i Daith Pyllau Glo Cymru dros y Pasg am achlysur arbennig sydd â gweithgareddau addas ar gyfer y teulu cyfan. £3.50 y plentyn – Mynediad AM DDIM i oedolion sy'n gofalu am blant!Yn rhan o'r pris bydd helfa Wyau Pasg, sesiwn Celf a Chrefft a mynediad i barc chwarae'r Parth Ynni.
NEWYDD yn 2020 – Antur y Pasg- £3 y pen ar gyfer y rhai sy'n mynd o dan y ddaear Ewch o dan y ddaear gyda'n tywyswyr a chymryd ran mewn gweithgareddau'n dilyn thema cwningod!Rhaid bod gyda chi docyn helfa wyau Pasg (£3.50) i brynu tocyn ar gyfer Antur y Pasg.
Paentio wynebau – cost ychwanegol