Skip to main content

Gweithgareddau

 
Penrhysgolf
Mae gan ein cyrsiau golff rai o olygfeydd gorau'r Deyrnas Unedig.
Combat Zone
Mae'r bryniau a'r tirwedd yn berffaith ar gyfer anturiaethau yn yr awyr agored. Beicio cwad, saethu colomennod clai, dringo –chi biau’r dewis!
LEISUREDVCPHorseRiding
Mae amrywiaeth o gyfleoedd marchogaeth ar gael sy'n eich galluogi chi i fwynhau ein mannau agored trawiadol ar gefn ceffyl.
FishingDaisyBlossomFlowersBowllingGreenCricket
Treuliwch funud i ymlacio ar lan un o'n llynnoedd pysgota. 
bowlplexbowling-lanes
Hwyl i'r teulu cyfan mewn dwy ganolfan fowlio – chwarae, bwyta a llawenhau!
PendyrusMaleVoiceChoir
Mae ein corau byd-enwog wedi perfformio yn rhai o fannau mwyaf eiconig y byd – dyma gyfle i wrando arnyn nhw'n ymarfer yn eu milltir sgwâr.
 
Llantrisant-Leisure-Kettle-Bells
Campfeydd modern â'r offer diweddaraf, sesiynau nofio tawel, dosbarthiadau cadw'n heini, ystafelloedd iechyd a mwy