Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Gweithgareddau

 
O ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru, efallai bod rhai cyfleusterau ar gau, neu efallai eu bod nhw ddim y gweithredu yn ôl yr arfer oherwydd rhesymau diogelwch. Cofiwch wirio ymlaen llaw.
Zip-World-Zipline
Rydym wedi dod ynghyd rai o'n hoff weithgareddau ac atyniadau i'ch helpu i gynllunio ymweliad.
Penrhysgolf
Mae gan ein cyrsiau golff rai o olygfeydd gorau'r Deyrnas Unedig.
mountain bike
Mae'r bryniau a'r tirwedd yn berffaith ar gyfer anturiaethau yn yr awyr agored. Beicio cwad, saethu colomennod clai, dringo –chi biau’r dewis!
LEISUREDVCPHorseRiding
Mae amrywiaeth o gyfleoedd marchogaeth ar gael sy'n eich galluogi chi i fwynhau ein mannau agored trawiadol ar gefn ceffyl.
FishingDaisyBlossomFlowersBowllingGreenCricket
Treuliwch funud i ymlacio ar lan un o'n llynnoedd pysgota. 
bowlplexbowling-lanes
Hwyl i'r teulu cyfan mewn dwy ganolfan fowlio – chwarae, bwyta a llawenhau!
PendyrusMaleVoiceChoir
Mae ein corau byd-enwog wedi perfformio yn rhai o fannau mwyaf eiconig y byd – dyma gyfle i wrando arnyn nhw'n ymarfer yn eu milltir sgwâr.
 
Llantrisant-Leisure-Kettle-Bells
Campfeydd modern â'r offer diweddaraf, sesiynau nofio tawel, dosbarthiadau cadw'n heini, ystafelloedd iechyd a mwy