Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Spot Climbing

 

Uned 11, Severn Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd CF37 5SP

Arbenigwyr gweithgareddau bowldro yn Ne Cymru

Ydych chi eisiau profiad bowldro gwych mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar? Mae Spot Climbing Centre yn ganolfan bwrpasol sy'n cynnig y profiad bowldro gorau yn Ne Cymru. Rydyn ni'n croesawu pawb – dechreuwyr, dringwyr profiadol, plant a grwpiau.

Rydyn ni'n cynnal sesiynau blasu i ddechreuwyr, clybiau i blant, a phartïon i blant – gydag arlwyo ar y safle os oes angen.

Mae gennym ni hyfforddwyr cymwysedig ar y safle, ac rydyn ni'n gallu trefnu sesiynau sy'n gweddu'n berffaith i ofynion pob unigolyn. Rydyn ni hefyd yn cynnig aelodaeth gorfforol ac aelodaeth clwb – sydd ar gael am brisiau ffafriol.

Oriau agor

Oriau agor arferol (o ran gwyliau'r ysgol, ewch i'n blog)

Mawrth–Gwener – 1pm–10pm

Sadwrn–Sul – 10am–6pm

Llun – Ar gau