Skip to main content

Spot Climbing

 

Uned 11, Severn Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd CF37 5SP

Arbenigwyr gweithgareddau bowldro yn Ne Cymru

Ydych chi eisiau profiad bowldro gwych mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar? Mae Spot Climbing Centre yn ganolfan bwrpasol sy'n cynnig y profiad bowldro gorau yn Ne Cymru. Rydyn ni'n croesawu pawb – dechreuwyr, dringwyr profiadol, plant a grwpiau.

Rydyn ni'n cynnal sesiynau blasu i ddechreuwyr, clybiau i blant, a phartïon i blant – gydag arlwyo ar y safle os oes angen.

Mae gennym ni hyfforddwyr cymwysedig ar y safle, ac rydyn ni'n gallu trefnu sesiynau sy'n gweddu'n berffaith i ofynion pob unigolyn. Rydyn ni hefyd yn cynnig aelodaeth gorfforol ac aelodaeth clwb – sydd ar gael am brisiau ffafriol.

Oriau agor

Oriau agor arferol (o ran gwyliau'r ysgol, ewch i'n blog)

Mawrth–Gwener – 1pm–10pm

Sadwrn–Sul – 10am–6pm

Llun – Ar gau