Skip to main content

Rhondda Bowl

 

Waunrhydd Road, Tonyrefail, Y Porth CF39 8EW

Cafodd Rhondda Bowl ei agor ym 1998 ac ers hynny mae wedi darparu difyrrwch lleol ar gyfer teuluoedd. Mae Rhondda Bowl hefyd wedi cynnal llawer o dwrnamaint bowlio lleol, gan ddenu bowlwyr o bob rhan o'r Deyrnas Unedig a thu hwnt!