Skip to main content

Pysgota

 

Pysgota yn Rhondda Cynon Taf

Cymdeithas Pysgota â Phlu Aberpennar

Cafodd Cymdeithas Pysgota â Phlu Aberpennar ei ffurfio ym 1958, ac mae ganddi aelodaeth weithgar iawn gyda chystadlaethau rheolaidd.

Cymdeithas Pysgota â Phlu Osprey

Mae Cymdeithas Pysgota â Phlu Osprey wedi bod yn rhedeg ers 1971, ac mae'n cyfarfod bob wythnos yn ei chlwb yn Abercynon, lle mae hyfforddwyr cymwysedig yn cynnal hyfforddiant mewn pysgota plu a thaflu'r lein.

Pysgodfa Tri Nant

Mae pysgodfa Tri Nant yn sefyll ar 45 erw o dir tawel, diarffordd ac ysblennydd yng nghefn gwlad.