Skip to main content

Golff

 

Gweld cyrsiau golff yn Rhondda Cynon Taf

Clwb Golff Aberdâr

Cafodd y clwb ei sefydlu ym 1921, ac mae'r cyfleuster wedi hen ennill ei blwyf yng Nghwm Cynon.

Clwb Golff Llantrisant a Phont-y-clun

Mae Clwb Golff Llantrisant a Phont-y-clun yn 'berl cudd' yng nghanol Tonysguboriau.

Clwb Golff Aberpennar

Mae Clwb Golff Aberpennar ar ben Mynydd Cefnpennar, ac mae golygfeydd syfrdanol i'r gogledd mor bell â Bannau Brycheiniog a golygfeydd godidog o Gwm Cynon.

Clwb Golff Pontypridd

Cafodd Cwrs Golff Pontypridd ei sefydlu dros 100 mlynedd yn ôl.

Clwb Golff Cwm Rhondda

Mae Clwb Golff Cwm Rhondda yn cyfuno tir gwyllt yr ardal â chwrs golff heriol a golygfeydd anhygoel.