Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Clwb Golff Llantrisant a Phont-y-clun

 

Ely Valley Road, Tonysguboriau, Pont-y-clun CF72 8HY

Telephone-Icon 01443 224601

Ystadegau'r cwrs

  • 18 twll
  • 5,300 llathen
  • Par 

Mae Clwb Golff Llantrisant a Phont-y-clun yn ‘berl cudd’ yng nghanol Tonysguboriau. Mae ganddo gwrs ar barcdir â choed aeddfed, ac mae Afon Elái yn llifo ar hyd ei ffin ogleddol. Mae'r cwrs yn mesur ychydig dros 5,300 llathen ac mae'n gosod her ddifyr ar gyfer golffwyr o bob lefel.

 Mae golygfeydd ysblennydd ar y cwrs, ac mae digon o fywyd gwyllt i'w wylio ar eich ffordd o gwmpas. Mae'r clwb yn gynnes ac yn groesawgar gydag awyrgylch rydyn ni'n falch iawn ohono.