Skip to main content

Atyniadau

 
O ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru, efallai bod rhai cyfleusterau ar gau, neu efallai eu bod nhw ddim y gweithredu yn ôl yr arfer oherwydd rhesymau diogelwch. Cofiwch wirio ymlaen llaw.
RHP-Black-Gold-Exhibition
Mae ein hanes diwydiannol a diwylliannol cyfoethog ar gael i'w archwilio yn ein hamgueddfeydd. Bydd sawl darn o wybodaeth annisgwyl, ac mae caffi ar gael yn llawer o'r amgueddfeydd i chi gael diod neu rywbeth i'w fwyta.
Lido-Pool-in-the-sun
Lido Ponty yw'r unig un o'i fath yng Nghymru. Mae'n Adeilad Rhestredig Gradd II a gafodd ei adeiladu yn y 1920au, ac mae safon y gwaith adfer yn syfrdanol. Ar agor ar adegau penodol.
ParkPontypriddPlaygroundChildrenJuly20152119

 Mae llond trol o hwyl i’w gael yn RhCT – o ardaloedd chwarae i’r plant i barciau gwledig maith gyda llwybrau cerdded, llynnoedd a llawer yn rhagor.

.
Guidedtours
Gadewch i'r arbenigwyr arwain y ffordd a'ch cyflwyno chi i gyfrinachau Rhondda Cynon Taf ar hyd taith o amgylch ein bwrdeistref sirol.
Love-Spoon
Llwyau caru traddodiadol, y Grogiaid eiconig a llawer mwy – mae digon i'ch difyrru chi.

Penderyn-promo

Mwynhewch awr o daith lle gewch chi ddysgu am hanes Distyllfa Penderyn, sy'n cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd enwog, wedi'i lleoli wrth odre'r Bannau Brycheiniog yn ne Cymru.   

Tom-Jones-Grogg
Mae World of Groggs yn siop grefftau unigryw, deuluol sy'n cwmpasu figurines â cherflunwaith a pheintio â llaw, yn seiliedig ar bersonoliaethau o fyd chwaraeon, roc a phop, sinema a diwylliant poblogaidd.