Skip to main content

Atyniadau

 
O ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru, efallai bod rhai cyfleusterau ar gau, neu efallai eu bod nhw ddim y gweithredu yn ôl yr arfer oherwydd rhesymau diogelwch. Cofiwch wirio ymlaen llaw.
mountain bike
Gravity Bike Park
Gravity Family Bike Park at Dare Valley Country Park opens this Spring, offering an incredible experience for all the family.
zipworld

 

Mae Zip World Tower yn agor yn Rhondda Cynon Taf eleni, gan gynnig un o'r profiadau antur gorau yng Nghymru.

RHP-Black-Gold-Exhibition
Mae ein hanes diwydiannol a diwylliannol cyfoethog ar gael i'w archwilio yn ein hamgueddfeydd. Bydd sawl darn o wybodaeth annisgwyl, ac mae caffi ar gael yn llawer o'r amgueddfeydd i chi gael diod neu rywbeth i'w fwyta.
Lido-Pool-in-the-sun
Lido Ponty yw'r unig un o'i fath yng Nghymru. Mae'n Adeilad Rhestredig Gradd II a gafodd ei adeiladu yn y 1920au, ac mae safon y gwaith adfer yn syfrdanol. Ar agor ar adegau penodol.
ParkPontypriddPlaygroundChildrenJuly20152119

 Mae llond trol o hwyl i’w gael yn RhCT – o ardaloedd chwarae i’r plant i barciau gwledig maith gyda llwybrau cerdded, llynnoedd a llawer yn rhagor.

.
Guidedtours
Gadewch i'r arbenigwyr arwain y ffordd a'ch cyflwyno chi i gyfrinachau Rhondda Cynon Taf ar hyd taith o amgylch ein bwrdeistref sirol.
Love-Spoon
Llwyau caru traddodiadol, y Grogiaid eiconig a llawer mwy – mae digon i'ch difyrru chi.

Penderyn-promo

Mwynhewch awr o daith lle gewch chi ddysgu am hanes Distyllfa Penderyn, sy'n cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd enwog, wedi'i lleoli wrth odre'r Bannau Brycheiniog yn ne Cymru.   

Tom-Jones-Grogg
Mae World of Groggs yn siop grefftau unigryw, deuluol sy'n cwmpasu figurines â cherflunwaith a pheintio â llaw, yn seiliedig ar bersonoliaethau o fyd chwaraeon, roc a phop, sinema a diwylliant poblogaidd.