Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Cilfan Mynydd y Bwlch – Dosbarth y Llwybr Llaethog

 
Cilfan Mynydd y Bwlch, The Bwlch

Mae'r gilfan ar ben Mynydd y Bwlch. Mae'r safle'n cynnig golygfeydd clir i'r de, i'r dwyrain ac i'r gorllewin.

Cyfarwyddiadau: Mae modd cyrraedd y safle o Gwm Rhondda, o Gwm Ogwr ac o Gwm Afan ar hyd ffordd Mynydd y Bwlch (A4061 ac A4107).

Nodiadau diogelwch: Mae'r safle'n eithaf diogel, ond mae rhaid cymryd gofal wrth gerdded o amgylch y safle oherwydd llethrau serth a'r ffordd fynydd gerllaw.

Defnyddwyr cadeiriau olwyn: Mae'r safle'n eithaf gwastad â cherrig mân ar lawr, ond mae modd i'r rhan fwyaf o bobl anabl symud o amgylch â gofal.

Edrychwch ar ein siart seren ar gyfer Cilfan Mynydd y Bwlch