Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Parc Gwledig Cwm Dâr – Dosbarth Orion

 

Parc Gwledig Cwm Dâr,Trecynon, Aberdare CF44 7RG

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn cynnig digon o le i barcio ac ardal fawr i wylio awyr y nos. Gorwelion da gyda golygfa wedi'i rhwystro ychydig i'r gorllewin.

Nodiadau diogelwch: Mae'r safle ym mhen pellaf maes parcio sydd â mynediad llawn i'r cyhoedd. Mae wyneb y palmentydd a'r ffyrdd yn anwastad a gall fod perygl baglu.

Defnyddwyr cadeiriau olwyn: Mae'r safle'n addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Edrychwch ar ein siart seren ar gyfer Parc Gwledig Cwm Dâr