Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Tafarn Llew Coch – Dosbarth y Llwybr Llaethog

 
Church Rd, Penderyn, CF44 9JR

Mae Tafarn Llew Coch yn agos i'r pentref gwledig, Penderyn, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r safle ger Tafarn Llew Coch, ac mae'n cynnig golygfeydd ysblennydd o awyr y nos. Mae maes parcio'r dafarn yn darparu ardal agored fawr ar gyfer gwylio'r awyr.

Cyfarwyddiadau: Mae modd cyrraedd y safle o A4059. O gyfeiriad Aberhonddu, trowch i'r dde i Church Road. O gyfeiriad Hirwaun, trowch i'r chwith i Church Road.

Nodiadau diogelwch: Mae'r safle'n eithaf diogel, ond mae rhaid cymryd gofal wrth gerdded o amgylch y safle oherwydd tir anwastad a'r ffordd gerllaw.

Defnyddwyr cadeiriau olwyn: Mae'r safle'n eithaf gwastad â cherrig mân ar lawr, ond mae modd i'r rhan fwyaf o bobl anabl symud o amgylch â gofal.