Skip to main content

Tarfan Rose and Crown – Dosbarth Orion

 

Eglwysilian Rd, Eglwysilian, Nr. Upperboat, CF83 4JG

Mae'r safle ar dir uchel ger Pontypridd. Mae'r safle'n cynnig golygfeydd bendigedig o'r Cymoedd a'r holl ffordd i Fôr Hafren.

Cyfarwyddiadau: Mae modd cyrraedd y dafarn o sawl cyfeiriad. Y ffordd hawsaf yw troi oddi ar A470 ger Glan-bad a dilyn ffordd Heol y Bwnsi (heibio'r garej Griffin Mill) am tua hanner milltir, troi i'r chwith i Ffynnonbwla Road, a theithio ar hyd Eglwysilan Road nes i chi gyrraedd y dafarn.

Nodiadau diogelwch: Dyma safle tywyll dros ben wrth ymyl y dafarn. Mae'r maes parcio'n wastad, ac mae rhywfaint o olau o'r dafarn.

Defnyddwyr cadeiriau olwyn: Mae'r safle'n addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Edrychwch ar ein siart seren ar gyfer Tafarn Rose and Crown