Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Bistros

 

Ar ôl diwrnod hir o siopa, ymweld â safleoedd neu fwynhau ein golygfeydd ysblennydd naturiol, does dim byd gwell nac ymlacio â thamaid o fwyd. Rydyn ni'n hynod o falch ein bod ni'n gartref i ystod eang o Bistros mewn trefi a phentrefi ar hyd a lled ein bwrdeistref sirol.

Mae nifer ohonyn nhw'n gweini detholiad o ddanteithion unigryw a blasus gan ddefnyddio cynnyrch lleol, ac mae rhai hyd yn oed yn cynnig peint o gwrw neu seidr sydd wedi cael ei fragu yma yn Rhondda Cynon Taf!

Alfred's Bar and Grill

Mae Alfred's yn cynnig cynnyrch ffres a bwydlenni tymhorol mewn awyrgylch cyfeillgar ac mae wedi'i leoli yn ddelfrydol yn nhref hanesyddol Pontypridd.

Alfred's Bar and Grill

Cardiff Arms Bistro Hotel

Fullbrooks Bistro

Mae'r busnes teuluol yma yn sefyll yng nghanol pentref prysur Pont-y-clun ac mae'n defnyddio bwydydd lleol, ble bo'n bosibl, yn ei fwydlen draddodiadol.

O'Sullivan's Brasserie

O'r traddodiadol i'r egsotig, mae'r brasserie yma'n defnyddio'r cigoedd gorau i greu pryd o fwyd cofiadwy yn amgylchoedd hardd hen dref Llantrisant.

The Blueberry Inn

Mae'r tŷ bwyta yma yn perthyn i Alfred's ym Mhontypridd ac mae'n cynnig bwyd traddodiadol gyda thuedd Eidalaidd.

The Bunch of Grapes

Mae'r tŷ bwyta rhagorol yma yn gweini bwyd tymhorol ac yn defnyddio cynnyrch lleol. Dewch i fwynhau'r awyrgylch cyfeillgar a chynnes.