Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Hot Gossip

 
115 Bute Street Treorchy , CF42 6AU
Telephone-Icon 01443 777644

Mae'r busnes teuluol yma yn boblogaidd iawn yn Nhreorci. Mae'n gwerthu bwyd blasus wedi'i baratoi'n ffres mewn amgylchoedd twt a chyfforddus. Mae prydau arbennig y dydd ar gael yn ogystal â choffi mâl ffres a chacennau cartref.

Oriau agor:
Llun–Sadwrn