Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Porcellinis

 
35 Cowbridge Road Pontyclun ,CF72 9BS
Telephone-Icon 01443 226688

Yn ogystal â chael cyfle i greu eich eitemau ceramig eich hunan, cewch chi hefyd archebu bwyd cartref ffres gan gynnwys bara wedi'i bobi'n ffres, cacennau a smŵddis Masnach Deg.

Oriau agor:
Llun–Sadwrn 9am–5pm
Sul 10am–4pm