Skip to main content

McDonalds

 

Mae pedwar o'r rhain (manylion isod).

Mae'r siop bwyd brys traddodiadol yma ar agor 24 awr.

Llwynypia Road, Tonypandy CF40 2JQ
Ffôn: 01443 435857

Depot Road, Aberdâr CF44 8DL
Ffôn: 01685 881051

Parc Manwerthu Bro Morgannwg, Tonysguboriau, Pont-y-clun CF72 8RP
Ffôn: 01443 222859

Heol yr Odyn, Parc Nantgarw, Nantgarw, Caerdydd CF15 7QX
Ffôn: 01443 841462