Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Cadwyni cenedlaethol

 

Some of the nation's best-known food and dining brands have settled in Rhondda Cynon Taf, offering pizza, burgers, chicken, Mexican and more.

Frankie and Benny's

Cyfuniad o fwydydd Americanaidd ac Eidalaidd, sy'n cynnig prydau i'r holl deulu.

Grills Steakhouse

Mae'r tŷ bwyta yma yn arbenigo mewn stêcs a byrgyrs ac yn cynnig awyrgylch fywiog a chyfeillgar.

KFC

Mae'r siop bwyd brys traddodiadol yma, sy'n gwerthu cyw iâr wedi'i ffrïo, ar gael mewn tri lleoliad yn Rhondda Cynon Taf.

McDonalds

Mae'r siop bwyd brys traddodiadol yma ar agor 24 awr.

Nando's

Mae'r gadwyn yma yn enwog am ei chyw iâr peri-peri.

The Castell Mynach

Tafarn gwledig, croesawgar, sy'n cynnig bwyd traddodiadol a chwrw go iawn.

The Fulling Mill

Mae gyda ni rywbeth at ddant pawb. Mae ein cinio rhost a phrydau traddodiadol fel pysgod mewn cytew a phastai stêc a chwrw ar gael bob dydd o'r wythnos.

The Longbow

Mae The Longbow yn cynnig dewis o fwydydd sy'n cael eu paratoi a'u gweini yn ddyddiol. Mae bargeinion amser cinio hefyd ar gael.

The Pottery

Tŷ bwyta cyfeillgar i deuluoedd sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Wetherspoons

Mae tai bwyta Wetherspoon yn cynnig hoff brydau'r teulu drwy gydol y dydd am bris rhesymol.