Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Tafarndai â bwyty

 

Codwch wydryn a dymunwch “iechyd da” oherwydd, wedi'u nythu rhwng ardaloedd gwledig ysblennydd ac ymhlith ein tai teras, mae dewis eang o dafarndai gwych sy'n addas ar gyfer y teulu.

Mae llawer ohonyn nhw'n cynnig gwerth am arian, gyda chogyddion talentog lleol yn gweini gwledd i'w gwesteion – pryd cymysg o'r gridyll, cinio rhost traddodiadol a digonedd o stêcs i blesio pawb!

Carne Park Hotel

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd traddodiadol yng Nghwm Cynon.

Tafarn Fagins Cafe Bar

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd drwy'r dydd, gan gynnwys cinio dydd Sul.

Tafarn y Gadlys Arms

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd traddodiadol drwy'r dydd.

Tafarn Jeffreys Arms

Mae'r dafarn yn cynnig prydau cartref bob dydd.

Llwyncelyn Inn

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd traddodiadol yng Nghwm Cynon.

Rickards Arms

Mae'r dafarn a bwyty yn cynnig prydau cartref, cinio dydd Sul a chwrw go iawn.

The Bear Inn

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd bob dydd yn y dref hanesyddol a phrydferth, Llantrisant.

The Bertie

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd cartref blasus ac yn agos i Barc Treftadaeth Cwm Rhondda.

Tafarn Boar's Head

Mae'r dafarn draddodiadol yn cynnig bwyd sylweddol yn y dref brysur, Pont-y-clun.

The Brynffynon Hotel

Mae'r dafarn yn cynnig prydau cartref ffres sy'n defnyddio cynnyrch lleol, lle mae'n bosibl, mewn awyrgylch gwledig a chroesawgar.

The Bute at Pontyclun

Bar, brasserie a pizzeria sydd â'r un perchnogion a'r Red Lion ym Mhendeulwyn.

Tafarn Cambrian Inn

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd traddodiadol drwy'r dydd.

Tafarn Cardiff Arms

Mae'r dafarn gyfeillgar a chynnes yn cynnig bwyd traddodiadol drwy'r dydd.

The Countryman Inn

Mae Tafarn Countryman mewn lle delfrydol ar gyfer y dathliadau arbennig.

Tafarn Cross Inn

Mae Tafarn Countryman mewn lle delfrydol ar gyfer y dathliadau arbennig.

The Fox and Hounds Inn

Mae'r dafarn gyfeillgar a chynnes yn cynnig bwyd traddodiadol.

The Gelli Hotel

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd arbennig ac adloniant.

The Glancynon Inn

Mae'r dafarn yn cynnig prydau cartref sy'n defnyddio cynnyrch lleol, lle mae'n bosibl, mewn adeilad gwreiddiol o'r flwyddyn 1187.

The Greenfield

Mae'r dafarn draddodiadol yn cynnig bwyd sylweddol a phrydau cartref.

The Hendrewen Hotel

Mae'r dafarn draddodiadol yn cynnig prydau cartref gwledig, gyda phwyslais ar gynnyrch lleol.

The High Corner

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd traddodiadol.

The Ivor Arms

Mae'r dafarn draddodiadol yng nghanol tref brysur Pont-y-clun, ac mae'n cynnig bwyty ar wahân sy'n gweini bwyd traddodiadol.

The Lion

Tafarn wych sy'n cael ei defnyddio gan y gymuned gyfan ac sy'n cynnig bwyd blasus. Mae'r nosweithiau arbennig yn cynnwys nosweithiau stêcs a nosweithiau cyri.

The Miskin Arms

Mae'r dafarn brydferth yn cynnig bwyd traddodiadol ym mhentref dymunol Meisgyn.

The New Inn

Mae'r dafarn, sy'n cael ei rhedeg gan deulu, ym mhentref prydferth y Rhigos ac yn agos i dirwedd ddymunol Mynydd y Rhigos.

The Old Post Office (Dylan's)

Hen swyddfa'r post sydd erbyn hyn yn dafarn a bwyty sy'n cynnig bwyd tafarn traddodiadol.

The Penylan Inn

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd traddodiadol drwy'r wythnos.

The Rhoswenallt Inn

Mae'r dafarn, mewn adeilad sydd dros 200 oed, yn cynnig bwyd traddodiadol ac yn defnyddio cynnyrch o ffynonellau lleol.

The Talbot Arms

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd bob dydd.

The Ynysybwl Inn

Mae'r dafarn yn cynnig bwyd traddodiadol, sylweddol.

Woods Bar and Lounge

Mae'r dafarn draddodiadol yng nghanol tref brysur Pont-y-clun, ac mae'n cynnig bwyty ar wahân sy'n gweini bwyd traddodiadol.

The Glyn

Bwyty yng Nglynrhedynog lle mae modd i deuluoedd a ffrindiau fwynhau bwyd, diod acawyrgylch gwych. Mae croeso i blant. Rydyn ni'n darparu bwyd ar gyfer pob chwaeth.