Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Gwesty Bryn-y-ffynnon

 
Llanwonno, Ynysybwl, Pontypridd, CF37 3PH
Telephone-Icon 01443 790272

Mae'r dafarn yn cynnig prydau cartref ffres sy'n defnyddio cynnyrch lleol, lle mae'n bosibl, mewn awyrgylch gwledig a chroesawgar.

Mae te hufen blasus hefyd ar gael yn y babell fawr newydd.

Oriau agor:
Mawrth–Sadwrn 12pm–9pm
Cinio dydd Sul 12.30pm, 2.15pm a 4pm