Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Tafarn Cross Inn

 
2 Station Cottages, Cross Inn, Pontyclun, CF72 8AG
Telephone-Icon 01443 223431
External-Website-Icon

Mae'r gwesty Cross Inn yn dafarn fach gyfeillgar ym mhentref Cross Inn (dan hen bont y rheilffordd) ger Llantrisant. Mae'r dafarn yn boblogaidd gyda cherddwyr. Mae ardal amgaeedig tu cefn i'r dafarn ar gyfer cŵn a beicwyr, a digon o le i barcio.

Oriau agor:
Cinio a phrydau gyda'r nos ar gael bob dydd
Cinio dydd Sul – £7.50 am ddau gwrs