Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

The Glyn

 
Heol yr Orsaf, Glynrhedynog, CF43 4NE
Telephone-Icon 01443 756642
External-Website-Icon http://theglyn.net/

Bwyty yng Nglynrhedynog lle mae modd i deuluoedd a ffrindiau fwynhau bwyd, diod acawyrgylch gwych. Mae croeso i blant. Rydyn ni'n darparu bwyd ar gyfer pob chwaeth.

Cyfleusterau: Bwyty, Lolfa Syr Stanley Baker a Bar Chwaraeon. Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl, gardd dafarn, cyfleusterau newid babanod, mannau parcio preifat, addas i blant. 

Ar agor: Dydd Mercher - Dydd Sul 12pm tan hwyr.

Map