Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Teithiau Ian Thomas

 
Rhondda Cynon Taf
Telephone-Icon 077095 42658
External-Website-Icon

Teithiau Dydd wedi'u trefnu gan Drefnwyr Teithiau Grŵp a Chwmnïau Bysiau o gwmpas Rhondda Cynon Taf a'r ardal gyfagos.

Ffi Tywysydd - £150 (fesul grŵp). Am ragor o wybodaeth neu i ymholi ynglŷn â threfnu taith, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r rhif ffôn neu'r cyfeiriad e-bost uchod. Cofiwch gynnwys eich manylion cyswllt mewn e-bost. Bydd angen i chi dalu ar gyfer y daith gydag arian parod neu siec ar ddiwrnod y daith.

Achrediadau a Gwobrau: Diploma mewn Twristiaeth o Brifysgol Cymru, Tywysyddion Swyddogol Cymru (Bathodyn Gwyrdd),  Diploma Rheolaeth Twristiaeth, Tystysgrif Rheolaeth Twristiaeth  Llysgennad Twristiaeth Achrededig (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Bro Morgannwg, Penrhyn Gŵyr), cynrychiolydd Cymru - Cymdeithas Genedlaethol Rheolwyr Teithiau, Aelod Cyswllt Y Gymdeithas Dwristiaeth, Aelod o Glwb Gyrwyr Bysiau.