Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Ffynnon Gordon Lenox

 

Mae'r ffynnon fach yma ger yr ardal chwarae er cof am ŵyr Samuel Lenox, un o sylfaenwyr y cwmni Brown Lenox Chain and Anchor.