Skip to main content

Golff-Droed

 
Mae'r gêm yma yn gyfuniad o bêl-droed a golff, a chaiff hi ei chwarae ar gwrs 9 twll. Mae modd i unrhyw un gymryd rhan.
Foot gold - Ponty Park
Golff-Droed 9 Twll

Does dim angen sgiliau David Beckham nac Ian Woosman arnoch chi i fwynhau cymryd rhan yn y gêm yma. Yn wahanol i dyllau golff, mae gan y tyllau yma ddiamedr o 21 modfedd. Rhaid i chi gicio'r bêl gyda'ch troed yn hytrach na defnyddio ffon.

Oriau agor Golff-Droed:

  • Dydd Llun i ddydd Gwener  - 12.00pm - 7.30pm
  • Penwythnosau, Gwyliau'r Banc a Gwyliau'r Ysgol - 10.00am - 7.30pm

Cost

  • Oedolion - £4
  • Pobl ifainc o dan 16 oed, pobl dros 60 oed, myfyrwyr sydd â cherdyn adnabod a'r rheiny sy'n gweithio i'r  GIG, y Lluoedd Arfog ac sy'n Gynhalwyr  - £3
  • Tocyn Teulu £12 (2 oedolyn + 2 blentyn)

Sut i gadw lle