Skip to main content

Park & Dare Theatre

 

Station Rd, Treorchy CF42 6NL

Telephone-Icon 03000 040 444

Mae'r adeilad nodedig hwn yn sefyll uwchlaw gorwel Treorchi.

Mae ei raglen o achlysuron yn cynnwys cerddoriaeth, comedi, drama ac achlysuron cymunedol. Mae ffilmiau'r sinema 3D ddigidol hefyd yn rhan hanfodol o'r rhaglen. 

Ffilmiau llwyddiannus iawn, ffilmiau gwyvh i'r teulu, ffilmiau cyffrous neu ddramau emosiynol; cewch chi weld yr holl ffilmiau diweddaraf yn awyrgylch eiconig y Parc a'r Dar.