Skip to main content

Teithiau beicio

 

Gweld llwybrau beicio lleol

Llwybr i'r Gymuned, Pentre'r Eglwys

Mae'r Llwybr i'r Gymuned, Pentre'r Eglwys, yn rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae'r Llwybr i'r Gymuned, Trefforest, yn cysylltu'r llwybr yma â'r llwybr Taith Taf (Llwybr 8).

Taith Cynon

Mae Taith Cynon yn dilyn Afon Cynon, o Hirwaun yn y gogledd i Abercynon yn y de.

Taith Taf

Mae Taith Taf yn rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (Llwybr Cenedlaethol 8). Dyma daith 55 milltir o hyd sydd, fwy neu lai, heb draffig.