Skip to main content

Llwybr Gyrru Treftadaeth – Cwm Taf a Phontypridd

 
 
driving-trails--tour-1-box

Dilynwch Afon Taf o gyffordd yr M4 a'r A470 hyd at Bontypridd. Ar ôl crwydro'r dref, ewch ymlaen i Gilfynydd a dod â'r daith i ben ar safle dau ddull trafnidiaeth pwysig y gorffennol.

 

I gael rhagor o wybodaeth:
E-bost: YmholiadTwristiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Ffôn: 01443 424052

Llwybr Treftadaeth – Teithiau Gyrru – Taith 1 Cwm Taf a Phontypridd