Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Troedio Tiroedd Comin Llantrisant a'r Graig

 
 

Addasrwydd: Cerddwyr – pellter byr

Llantrisant-&-Graig-Common-Box

Mae Llantrisant yn un o drefi hynaf De Cymru. Mae hanes, tirwedd a bioamrywiaeth y dref i gyd yn dibynnu ar y naill a'r llall. Mae'r daith yma yn edrych ar fioamrywiaeth tiroedd comin hanesyddol y dref – tir comin Llantrisant a thir comin y Graig.

Troedio Tiroedd Comin Llantrisant a'r Graig

Allwedd

  • Addasrwydd: Cerddwyr
  • Pellter: Tua 3.5 milltir / 5.7 km
  • Graddfa: Hawdd/Cymedrol
  • Tirwedd: Amrywiol
  • Hyd y daith: Tua 3 awr i gwblhau'r daith

Lawrlwytho: Troedio Tiroedd Comin Llantrisant a'r Graig