Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Dyma 10 peth y bydd eich plant wrth eu boddau yn achlysur Cegaid o Fwyd Cymru

 

Posted: 26/07/2019

Dyma 10 peth y bydd eich plant wrth eu boddau yn achlysur Cegaid o Fwyd Cymru

Mae Cegaid o Fwyd Cymru yn ôl ym Mharc Coffa Ynysangharad Pontypridd ar 3 a 4 Awst ac mae'n addo bod yn benwythnos gwych i bawb.


Mae'r parc yn enfawr a bydd stondinau bwyd a chrefftau ac adloniant am ddim, yn ogystal â ffair (taliadau am y gweithgareddau’n berthnasol)

Mae parcio mewn meysydd parcio Cyngor Rhondda Cynon Taf yn costio £1 drwy'r dydd ar ddydd Sadwrn ac mae AM DDIM ar ddydd Sul. Hefyd mae modd ichi gerdded i'r parc o orsafoedd trên a bws y dref.
Dyma 10 peth y bydd eich plant wrth eu boddau yn achlysur Cegaid o Fwyd Cymru:

 

llama

1. Ras Lama


Gwyliwch wrth i'r lamas anhygoel ddangos eu sgiliau a dangos pa mor dalentog ydyn nhw. Curiwch eich dwylo a gwnewch lawer o sŵn am eich hoff lama gan fod y ddau lama yn mynd benben â'i gilydd mewn prawf neidio i weld pa un sy’n gallu neidio i’r fan uchaf – byddwch yn cael eich synnu! Amseroedd amrywiol drwy gydol y dydd, ar y ddau ddiwrnod.

ducks


2. Sioe Hwyaid


Gwyliwch wrth i’r hwyaid hyn yrru’r ci defaid yn wallgof.

 

parkopur
3. Parkour


Enw arall yw rhedeg yn rhydd, mae hyn yn gamp ardderchog – byddwch wedi’ch synnu gan yr arddangosfeydd byw

bmx


4. BMX


Bydd un o'r grwpiau stỳnt BMX gorau yn y wlad yn dangos eu sgiliau i chi.

farm


5. Cwrdd â'r anifeiliaid fferm


Edmygu, bwydo a hyd yn oed gael cwtsh gyda’n hoff anifeiliaid fferm

food


6. Rhoi cynnig ar fwyd newydd


Bydd dros 40 o stondinau bwyd yn yr achlysur, yn gwerthu popeth o gŵn poeth, byrgyrs a thoesenni traddodiadol i fwyd stryd anhygoel, byrbrydau sbeislyd, bwyd blasus fegan a llysieuol a rhagor

 

 

Untitled design
7. Dewis beth i'w gael am bwdin


Cyffug? Cwmwl Siwgr? Diod wedi’i rhewi? Côn eira? Hufen ia? Toesenni? Macarŵns? Byddwch chi am fwyta’r cyfan!

 

sweet
8. Rhywbeth melys yn hwyrach


Bydd losin a rhagor ar werth i chi’u prynu ar y dydd a’u mwynhau yn y cartref.

45333384_1767047996750675_7532667562467786752_n


9. Buchod sy’n perfformio


Ydy, mae’n wir. Mae'r pâr doniol yma wedi gwneud i’r tyrfaoedd chwerthin yn eu dyblau’n barod yn Glastonbury a Covent Garden. Dewch i Bontypridd i'w gweld.

 

park2
10. Amgylchedd ehangach y parc


Mae yna ddigon yn yr ŵyl i’ch cadw’n brysur drwy'r dydd. Fodd bynnag, mae Parc Coffa Ynysangharad hefyd yn gartref i faes chwarae antur enfawr, golff-droed, ac, wrth gwrs, Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty.