Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Y 10 man gorau i fwyta yn yr awyr agored yn ystod Mis Cenedlaethol y Picnic

 

Posted: 05/07/2019

Y 10 man gorau i fwyta yn yr awyr agored yn ystod Mis Cenedlaethol y Picnic

Top 10 spots to enjoy al-fresco dining this National Picnic Month

Copa Pen-pych, Treorci.


Mae'r daith gerdded heriol yma'n mynd heibio rhaeadrau a thrwy goedwig, ond mae'r golygfeydd o ben y mynydd yn werth chweil.
Os ydych chi eisiau taith gerdded fyrrach, llai heriol, mae yna feinciau picnic ar hyd y llwybr tua'r copa, ac mae modd i chi fwyta wrth fwynhau synau'r rhaeadr.


Mae'r llwybr i'w weld yma

pp


Parc Gwledig Cwm Dâr, Aberdâr.


Dyma le perffaith ar gyfer picnic - gyda'r dydd neu gyda'r nos! Mae yna 500 erw i'w harchwilio, yn ogystal â llynoedd a man chwarae arbennig i blant.
Gyda'r nos, mae gan y Parc wedd newydd fel Safle Darganfod Awyr Dywyll Cymru, gan gynnig cyfleoedd arbennig i wylio'r sêr. Mae modd i chi wersylla dan y sêr.


Rhagor o wybodaeth yma:

Lakes - Views - Camping - Walks - Birds - Flowers - DVCP-18

Parc Gwledig Barry Sidings, Trehafod


Mae plant, oedolion, unigolion sy'n mwynhau chwa o adrenalin, a chŵn wrth eu boddau ym Mharc Gwledig Barry Sidings. Mae yna deithiau cerdded hyfryd sy'n mynd naill ai trwy'r parc ac o gwmpas y llynoedd neu i fyny i'r mynyddoedd a'r llwybrau cyfagos. Mae'n berffaith ar gyfer beicio mynydd ac mae modd i chi logi beiciau gan glwb Bike Doctor ar y safle. Hefyd, mae'n daith gerdded fer o Daith Pyllau Glo Cymru, cartref Taith yr Aur Du.

Dysgwch ragor yma

 

Barry Sidings Country Park - June 2018-38

Parc Gwledig Cwm Clydach, Cwm Clydach


Mae'r llyn "isaf" mawr yn boblogaidd gyda theuluoedd sy'n chwilio am daith gerdded ysgafn a chyfle i fwydo'r hwyaid a'r gwyddau. Mae yna feinciau o gwmpas y llyn lle mae modd i chi fwynhau picnic. Neu, dilynwch y llwybr tua'r gogledd i'r llyn "uchaf" lle byddwch chi efallai'n gweld crëyr a gleision y dorlan.


Rhagor o wybodaeth yma:

Clydach-Penrhys Views-10

Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd


Eisteddwch yn y cysgod dan goeden hynafol o'ch dewis chi neu torheulwch ym mannau agored y parc hyfryd yma. Bydd plant wrth eu boddau â'r man chwarae antur a Lido Ponty (cadwch le ar-lein).


Rhagor o wybodaeth yma:

Ynysangharad Park - Ponty - River Taff - Flowers - Evan James - Trees - Bandstand-17

Pen Mynydd y Bwlch, Cwm-parc
Dyma olygfa arbennig y mae modd i bobl o bob gallu'i fwynhau - gan fod modd cyrraedd y safle mewn car. Mae'r maes parcio ar ben Mynydd y Bwlch ac yn gartref i ddefaid cyfeillgar a fan hufen iâ sy'n cynnig y danteithion mwyaf blasus!

Tourism - cwtch - croeso - bwlch valley view - rhondda-14

 

Parc Aberdâr, Aberdâr


Mae'r parc prydferth yma wedi bod yn croesawu ymwelwyr ers 150 mlynedd, ac mae'n hawdd gweld pam. P'un ai'ch bod chi'n dewis mainc yn y man chwarae antur i fwynhau picnic a chyfle i chwarae, neu fwyta yn yr awyr agored ger y llyn cychod Fictoraidd neu'r ffynnon drawiadol, mae yna lwyth o fannau agored i'w mwynhau.


Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma

Aberdare Park - Autumn - Bandstand - Trees - Leaves-3

Coedwig Llanwynno, Llanwynno


Ewch yn bell neu mwynhewch daith gerdded fer yn Llanwynno. Mae gan y goedwigaeth enfawr yma ddigonedd o fannau i chi stopio a bwyta, neu cewch chi barhau i archwilio'r holl ffordd i'r rhaeadr brydferth.


Rhagor o wybodaeth yma:

Llanwonno -  Rhondda Valley Views-9

Copa Pen-rhys, Pen-rhys

Mwynhewch un o'r golygfeydd gorau o Gwm Rhondda - yn ogystal ag amffitheatr hynafol, lamaod lleol (wir i chi!) a cherflun epig y Forwyn Fair, Pen-rhys.
Mae yna faes parcio bach, am ddim ac mae modd i chi ddewis lle hoffech chi eistedd a mwynhau'r golygfeydd.

Llwynypia View incorpating Penrhys Statue-2

Comin Llantrisant
Mae Llantrisant yn dref anhygoel sy'n llawn hanes ac sy'n eistedd ar ben bryn. Dewch i archwilio adfeilion y castell, cwrdd â'r geifr lleol a bwyta yn yr awyr agored ymhlith y chwedlau.

Dysgwch ragor yma

Llantrisant Common-10