Skip to main content

Barod Amdani

 

Barod Amdani 

Mae Rhondda Cynon Taf yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu lleddfu.

Mae carfan ymroddedig Croeso i RCT wrth law i sicrhau bod gyda chi'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch chi i ailagor yn ddiogel, gan eich amddiffyn chi a'ch staff, yn ogystal â chwsmeriaid a'r gymuned ehangach.

Mae'n bosibl bydd ystod o grantiau, benthyciadau a phecynnau ariannol eraill ar gael i chi. Mae'r garfan yn hapus i'ch cyfeirio chi at y gefnogaeth sydd ar gael. Mae rhagor o wybodaeth am grantiau a chymorth ariannol yma. Fel arall, cysylltwch â charfan Croeso i RCT.

Un o'r nodweddion newydd pwysicaf i'r sector twristiaeth yw gweithredu safon Barod Amdani sy'n weithredol drwy'r DU gyfan. Mae'n cael ei arwain gan Visit England ond mae wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â Croeso Cymru, Visit Scotland a Visit Northern Ireland.

Mae'n rhad ac am ddim ac mae'n caniatáu ichi ddangos eich bod chi'n deall y mesurau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol angenrheidiol ac yn eu gweithredu i amddiffyn pawb yn ystod y cyfnod ansicr yma.

Er mwyn i chi gyrraedd y safon – a chael yr hawl i arddangos arwyddion achredu Barod Amdani yn eich adeilad ac ar eich gwefannau/cyfryngau cymdeithasol – mae angen i chi gwblhau asesiad ar-lein.

Mae modd i chi gyrraedd safon Barod Amdani yma.

Mae rhagor o wybodaeth am gwblhau'r asesiadau risg a'r gofynion glanhau yma

I gael rhagor o wybodaeth am ailagor eich busnes, gan gynnwys dolenni i ganllawiau sector-benodol, ewch i dudalen Business Advice Hub. Ffoniwch 0345 873 8050 os oes gyda chi unrhyw gwestiynau pellach.

Y bwletinau diweddaraf sector-benodol am y Coronafeirws gan Busnes Cymru.