Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Tŷ Llety Cherry Tree, Aberdâr

 

3 Nith Street, Aberdare, CF44 7ER

Dewis o ystafelloedd dwbl, pâr ac ar gyfer teulu, a dim ond taith gerdded funud o hyd i ganol tref hanesyddol Aberdâr. Mae modd parcio ar y safle ac mae gwasanaeth bysiau a threnau (sy'n dod yn aml) i Gaerdydd a'r ardal gyfagos.