Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Gwesty Cross Keys, Llantrisant

 

High Street, Llantrisant CF72 8BR

Wedi ei leoli yng nghanol hen dref hanesyddol Llantrisant. Mae tair ystafell: ystafell ddwbl, ystafell bâr ac ystafell en-suite ar gyfer teulu o dri.

Pris enghreifftiol: Ystafell ddwbl/pâr – £25 y pen fesul noson (sy'n seiliedig ar ddau berson yn rhannu – un person £29.99).