Skip to main content

Canolfan Awyr Agored Daerwynno

 

 

Coedwig Sant Gwynno, Llanwynno, ger Ynys-y-bŵl, Pontypridd CF37 3PH

Telephone-Icon 01443 790768
External-Website-Icon www.daerwynno.org

Mae Canolfan Awyr Agored Daerwynno yn cynnig llety preswyl ar gyfer hyd at 20 o bobl. Mae'r Ganolfan hefyd yn darparu gwasanaethau er mwyn bodloni anghenion pobl sydd ddim yn anabl a phobl anabl sydd eisiau cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden yn yr awyr agored.

Mae gweithgareddau yn cynnwys:
- Gweithgareddau Meithrin Tîm
 - Astudiaethau Amgylcheddol
 - Cyfeiriannu
 - Canŵio, Caiacio ac Adeiladu Rafft