Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Gwestai

 

Neuadd Llechwen – Pontypridd

Casgliad o ystafelloedd en-suite dwbl, pâr ac i'r teulu mewn gwesty gwledig moethus sy'n sefyll yn amgylchoedd tawel Cwm Cynon.

The Baglan Hotel

Baglan Hotel

Gwesty Gwledig y Tŷ Newydd – Aberdâr

Casgliad o ystafelloedd en-suite sengl, dwbl, pâr, ac i'r teulu mewn gwesty sy'n sefyll yn amgylchoedd heddychlon mynyddoedd eang Cwm Cynon.

Gwesty Haveli – Pont-y-clun

Mae Gwesty Haveli yn westy hamddenol a modern, sy'n addas ar gyfer dynion busnes, teuluoedd a chontractwyr. Mae gan y gwesty ystafelloedd sydd wedi'u moderneiddio ac mae gyda fe gyfleusterau i wneud eich arhosiad yn gyflawn.

Gwesty Three Saints – Llantrisant

Amrywiaeth o ystafelloedd sengl, dwbl, pâr neu i deulu yn agos i hen dref hanesyddol a phrydferth Llantrisant.

Gwesty'r Parc Treftadaeth – Pontypridd

Gwesty 3* wedi'i leoli yng Nghymoedd hardd y De yw Gwesty'r Heritage Park. Mae'r Gwesty wedi'i leoli munudau i ffwrdd o dref hanesyddol Pontypridd ac yn daith fer o brifddinas Cymru, Caerdydd, a dinasoedd Abertawe a Chasnewydd.

Miskin Manor Hotel - Pontyclun

Casgliad o ystafelloedd en-suite sengl, dwbl, pâr ac i'r teulu sy'n cynnwys ystafelloedd moethus a gwelyau pedwar postyn, mewn gwesty sy'n sefyll yn amgylchoedd godidog y Maenordy, nid nepell o dref hanesyddol Llantrisant.

Neuadd Glanelái

Mae Neuadd Glanelái yn cynnig llety gwely a brecwast.

Tafarn Blueberry Inn – Pontypridd

Casgliad o ystafelloedd boutique arbennig yng nghanol tref hanesyddol Pontypridd.