Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Llwynau Farm Pine Lodges – Pont-y-clun

 

Castellau, Llantrisant, Pontyclun CF72 8LP

Casgliad o gabanau pîn sy'n cynnig dihangfa berffaith o brysurdeb bywyd bob dydd. Mae pob un o'r pedwar caban yn cynnig amgylchedd cyfforddus ac ymlaciol.

Pris enghreifftiol: Un wythnos – £360–£400

Walkers-welcome
Cyclists-welcome
3st-GUEST-ACCOM