Skip to main content

Arwerthiant Cist Car Mai

 
 
Lleoliad
Rhondda Heritage Park
Date(s)
Dydd Sadwrn 11 Mai 2024
Cyswllt
Rhif ffôn: 01443 682036
Disgrifiad
Car Boot May Welsh 465

O ganlyniad i alw mawr, bydd ein harwerthiannau cist car yn cael eu cynnal bob mis dros yr ychydig o fisoedd nesaf:

Dydd Sadwrn 11 Mai
Dydd Sadwrn 8 Mehefin
Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf
Dydd Sadwrn 10 Awst

Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal yn ein cwrt sy'n golygu bydd ein maes parcio mawr ar gael i brynwyr ac ymwelwyr.

Mae gyda ni le i 40 o werthwyr a chost llain fydd £8. Mae modd i werthwyr gyrraedd rhwng 9am a 10am.  Bydd yr achlysur yn agor i brynwyr rhwng 10am ac 1pm.

Os ydych chi'n dod i brynu, parciwch yn ein maes parcio mawr, rhad ac am ddim, a pheidiwch â pharcio ar y palmant y tu allan i'r lleoliad.

 

Mae lleoedd i werthwyr yn mynd yn gyflym felly os ydych chi wedi trefnu llain ac yn methu â dod mwyach, rhowch wybod i ni fel bod modd ei chynnig i rywun arall.  Trefnwch lain trwy ddefnyddio'r ddolen yma