Cadw'r ffyrdd i fynd, ddydd a nos

Cadw'r ffyrdd i fynd, ddydd a nos

Cadw'r ffyrdd i fynd, ddydd a nos

09 Rhagfyr 2019

Gwaith arllwys concrid yn mynd rhagddo ar gyfer Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm Aberpennar

Gwaith arllwys concrid yn mynd rhagddo ar gyfer Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm Aberpennar

Mae Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm Aberpennar wedi cyrraedd carreg filltir sylweddol newydd gyda dechrau'r gwaith arllwys concrid ar lawr y bont

09 Rhagfyr 2019

Nodyn i'ch atgoffa mai'r dyddiad cau ar gyfer adnewyddu eich cardiau bws yw 31 Rhagfyr

Nodyn i'ch atgoffa mai'r dyddiad cau ar gyfer adnewyddu eich cardiau bws yw 31 Rhagfyr

Mae dros 42,000 o drigolion Rhondda Cynon Taf wedi gwneud cais i gwmni Trafnidiaeth Cymru i adnewyddu eu cerdyn bws - ac mae'r Cyngor yn annog y rhai sydd eto i wneud hynny i weithredu nawr, cyn y dyddiad cau ar 31 Rhagfyr

09 Rhagfyr 2019

Mae Pawb Wrthi Dros y Dolig

Mae Pawb Wrthi Dros y Dolig

Ailgylchwch yn ystod cyfnod y Nadolig er mwyn gwneud gŵyl 2019 yn 'wyliau di-wastraff'

06 Rhagfyr 2019

Cychwyn gwaith gosod cwlferi ar yr A4061, Ffordd y Rhigos, Hirwaun

Mae'r Cyngor wedi cychwyn gwaith gosod dau gwlfer priffordd newydd ar yr A4061, Ffordd y Rhigos, i liniaru perygl llifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm. Bydd angen gweithredu goleuadau traffig dros y tair wythnos nesaf

06 Rhagfyr 2019

Hamdden am Oes Nadolg

Oriau Agor

05 Rhagfyr 2019

Disgyblion yn dysgu am ryfeddodau ailgylchu gwastraff

Disgyblion yn dysgu am ryfeddodau ailgylchu gwastraff

04 Rhagfyr 2019

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

04 Rhagfyr 2019

Yr wybodaeth ddiweddaraf am ail-osod pont droed Nant Cae Dudwg

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan y Cyngor am y gwaith i ail-osod pont droed Nant Cae Dudwg. Mae'r strwythur newydd bellach wedi'i osod ac mae gwaith lliniaru llifogydd i ran gyfagos o Lwybr Taith Taf yn parhau

04 Rhagfyr 2019

Taith Hamdden am Oes Siôn Corn

Mae Siôn Corn yn mynd ar daith a bydd e'n galw ym mhob un o'n Canolfannau Hamdden am Oes - gan ddod â'i sled, ei ogof ac efallai hyd yn oed ychydig o eira gydag ef.

03 Rhagfyr 2019