Mae'r Nadolig yn agosáu

Mae'r Nadolig yn agosáu

Mae'r Nadolig yn agosáu a chewch chi ddathlu yng nghanol tref Rhondda Cynon Taf sy'n agos i chi!

14 Tachwedd 2019

Gweithgareddau Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 2019 RhCT

Gweithgareddau Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 2019 RhCT

Mae'r Cyngor wedi trefnu nifer o achlysuron ar hyd RhCT yr wythnos nesaf er mwyn cefnogi Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd blynyddol yr elusen Brake. Thema'r wythnos ar gyfer eleni yw teithiau iach a diogel

14 Tachwedd 2019

Trefniadau bysiau a chau ffyrdd ar gyfer gwaith Dŵr Cymru yn Aberdâr

Trefniadau bysiau a chau ffyrdd ar gyfer gwaith Dŵr Cymru yn Aberdâr

Mae'r Cyngor wedi gwneud trefniadau dros dro ar gyfer y bysiau y penwythnos yma oherwydd gwaith Dŵr Cymru yn Aberdâr, sy'n gofyn am gau ffordd yn Rhiw'r Mynach

14 Tachwedd 2019

RCT wedi parhau i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog gyda Gŵyl Goffa

RCT wedi parhau i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog gyda Gŵyl Goffa

Mae Cyngor Taf Rhondda Cynon wedi parhau i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog gyda Gŵyl Goffa a Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio ym Mhontypridd.

14 Tachwedd 2019

Llwyddiant Ysgub-ol yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Cafodd 2,000 o wŷr a gwrachod amser gwych yn Rhialtwch Calan Gaeaf Taith Pyllau Glo Cymru.

14 Tachwedd 2019

Rhybudd Tywydd ar gyfer

Rhybudd am Law Trwm – byddwch yn barod

13 Tachwedd 2019

Apêl Siôn Corn 2019

Apêl Siôn Corn 2019

13 Tachwedd 2019

Y Cyngor yn Cefnogi Ymgyrch 40,000

Y Cyngor yn Cefnogi Ymgyrch 40,000

12 Tachwedd 2019

Gweithio ar y cyd i amddiffyn plant ac oedolion mewn perygl o gael eu niweidio

Rhondda Cynon Taf Council is supporting Safeguarding Week 2019

12 Tachwedd 2019

Adborth mewn perthynas â'r ymgynghoriad ynghylch cynllun traffig yn Hen Dref Llantrisant

Roedd y Cyngor wedi derbyn nifer fawr o ymatebion yn rhan o'i ymgynghoriad cychwynnol gyda phreswylwyr ynghylch cynllun rheoli traffig posibl ar gyfer hen dref Llantrisant - gyda dros 200 o bobl yn mynychu'r achlysuron cyhoeddus a gafodd...

11 Tachwedd 2019