Mae cam dau ymgynghoriad cyllideb 2020/21 bellach ar waith

Mae cam dau ymgynghoriad cyllideb 2020/21 bellach ar waith

Erbyn hyn mae gan drigolion gyfle arall i rannu eu barn ar gyllideb 2020/21 y Cyngor yng ngham dau o'r broses ymgynghori - ar ôl i'r Cabinet ystyried strategaeth gyllideb ddrafft ddydd Iau

24 Ionawr 2020

Cyfle i rannu'ch barn am brosiect llwybrau ym mynyddoedd y Rhigos

Cyfle i rannu'ch barn am brosiect llwybrau ym mynyddoedd y Rhigos

Mae'r Cyngor yn annog trigolion i gyfrannu at ymgynghoriad cyhoeddus sy'n cael ei gynnal gan Sustrans am brosiect arfaethedig i greu traciau a llwybrau aml-ddull yn ardal Mynydd y Rhigos a'r cyffiniau

24 Ionawr 2020

Leisure for Life at Llys Cadwyn

Leisure for Life at Llys Cadwyn

Bydd campfa â 80 lle a'r dechnoleg cadw'n heini ddiweddaraf yn y diwydiant hamdden yn agor ym Mhontypridd yn ystod y misoedd nesaf.

24 Ionawr 2020

Mae'r Cabinet yn Cymeradwyo Cynyddu'r Targed Ailgylchu i 80%

Mae'r Cabinet yn Cymeradwyo Cynyddu'r Targed Ailgylchu i 80%

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi nodi ei ymrwymiad i wneud gwahaniaeth yn lleol ac yn fyd-eang - wrth i'r Cabinet gymeradwyo argymhellion i gynyddu cyfradd ailgylchu'r Cyngor i 80% erbyn 2024/25.

24 Ionawr 2020

Treorci yn FUDDUGOL!

Mae Treorci wedi ennill gwobr Pencampwr y Stryd Fawr Cymru a Stryd Fawr y Flwyddyn yng Ngwobrau Stryd Fawr Orau Prydain 2019

24 Ionawr 2020

Diwrnod Cofio'r Holocost

The Council is marking Holocaust Memorial Day 2020 on January 27

23 Ionawr 2020

Cyhoeddi Enillydd Cystadleuaeth Bagsy am Oes

Lucky resident Shaun Toms was definitely "in it to win it" and his recycling has bagged him the first green ticket!

22 Ionawr 2020

Dysgu am fod yn Rhiant Maeth

Like all Local Authorities in Wales, RCT Council relies on Foster Carers to support the vast majority of children in care. An information evening for people interested in becoming a Foster Carer is happening on Wednesday 29th January 2020.

22 Ionawr 2020

Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2020

Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2020

22 Ionawr 2020

Cwrdd â'r Glöwr Ifanc yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

The brand-new Collier Boy has arrived at the Welsh Mining Experience at Rhondda Heritage Park in 2020.

21 Ionawr 2020