Arhoswch Gartref' Meddai Evie

Arhoswch Gartref' Meddai Evie

Mae disgybl o RCT wedi ennill cystadleuaeth llunio poster 'Arhoswch Gartref' Llywodraeth Cymru

05 Mawrth 2021

Ysgol yn Lansio Prosiect 'Big Bocs Bwyd'

Ysgol yn Lansio Prosiect 'Big Bocs Bwyd'

Mae ysgol yn Rhondda Cynon Taf wedi lansio prosiect dosbarthu bwyd cymunedol sydd nid yn unig yn dysgu disgyblion am fwydydd iach, ond sydd hefyd yn darparu man lle mae modd i deuluoedd gael gafael ar nwyddau am ddim neu am bris gostyngol.

05 Mawrth 2021

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig - Diwedd y Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig - Diwedd y Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol

Dyma atgoffa preswylwyr, datblygwyr a pherchnogion tir y bydd cam cyntaf y gwaith o adolygu a disodli'r Cynllun Datblygu Lleol cyfredol yn dod i ben yn fuan - gyda'r Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol yn cau ar ddiwedd y mis

05 Mawrth 2021

Ffordd Osgoi Llanharan - diweddariad ar y cynnydd trwy gydol 2020/21

Ffordd Osgoi Llanharan - diweddariad ar y cynnydd trwy gydol 2020/21

Mae'r Cyngor wedi rhannu'r newyddion diweddaraf ar y cynnydd a wnaed dros y 12 mis diwethaf wrth weithio tuag at gyflwyno Ffordd Osgoi Llanharan yn y dyfodol - a'r garreg filltir fawr nesaf fydd ymgysylltu â'r cyhoedd dros yr haf

04 Mawrth 2021

Adolygiad o'r ddarpariaeth ysgolion arbennig cyfredol y cytunwyd arni gan y Cabinet

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno i gynnal adolygiad manwl o ysgolion arbennig Rhondda Cynon Taf – gyda'r bwriad o gyflwyno cynigion buddsoddi yn y dyfodol i wella'r ddarpariaeth gyfredol ac ateb y galw cynyddol

04 Mawrth 2021

Adfywio Adeiladau Blaenllaw

Bydd tri adeilad blaenllaw yn Rhondda Cynon Taf yn cael eu hailddatblygu er mwyn i'w cymunedau lleol eu defnyddio unwaith eto, gan ddarparu cyfleoedd unigryw i fusnesau lleol.

04 Mawrth 2021

Cyngor RhCT yn cefnogi Wythnos Gweithredu ar Wastraffu Bwyd

Cyngor RhCT yn cefnogi Wythnos Gweithredu ar Wastraffu Bwyd

03 Mawrth 2021

Cais cynllunio wedi'i gyflwyno ar gyfer Porth Gogledd Cwm Cynon, yr A465

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno cais cynllunio ar gyfer cynllun fydd yn cael ei gwblhau yn y dyfodol, sef yr A465, Porth Gogledd Cwm Cynon (ffordd gyswllt yr A465) - a dyma garreg filltir bwysig yn dilyn yr Ymgynghoriad Cyn Cyflwyno Cais a...

02 Mawrth 2021

Canolfannau Brechu Eraill yn y Gymuned ar gyfer COVID-19 ar agor yn Rhondda Cynon Taf

Mae RhCT yn parhau i gefnogi cyflwyno'r rhaglen frechu genedlaethol yn erbyn, mae'n darparu tair Canolfan Brechu yn y Gymuned, un yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, Canolfan Chwaraeon Rhondda, a canolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon.

02 Mawrth 2021

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Adroddiad ar gynnydd wedi pum mlynedd

Mae'r Aelodau'r Cabinet wedi derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy'n amlinellu'r cynnydd wedi pum mlynedd mewn perthynas â chynllun Metro De Cymru a'r buddsoddiad ehangach i helpu i ddatblygu...

01 Mawrth 2021