Skip to main content

Newyddion

Athletwyr RhCT yn dod adref o Gemau'r Gymanwlad

Athletwyr RhCT yn dod adref o Gemau'r Gymanwlad

Mae ein 15 athletwr lleol a gynrychiolodd Rondda Cynon Taf yn rhan o Dîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad wedi dod adref, gyda Chymru'n ennill cyfanswm o 28 o fedalau – 8 Medal Aur, 6 Medal Arian ac 14 Medal Efydd.

15 Awst 2022

Rhybudd Tywydd – Gwres Eithafol

Rhybudd Tywydd – Gwres Eithafol

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd AMBR o wres eithafol ar gyfer dydd Iau, Awst 11 a dydd Sul, Awst 14. Bydd yn effeithio ar Rondda Cynon Taf a sawl rhan arall o Gymru a'r DU.

12 Awst 2022

Cysylltu cymunedau trwy brosiect Altered Images

Cysylltu cymunedau trwy brosiect Altered Images

A hoffech chi ddatblygu sgiliau newydd a dysgu rhagor am ein treftadaeth trwy gyfres o gyrsiau ac achlysuron?

12 Awst 2022

Dim terfyn i waith elusennau'r Maer

Dim terfyn i waith elusennau'r Maer

Mae Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Treeby, wedi bod i ymweld ag Ambiwlans Awyr Cymru sy'n un o'r elusennau mae hi wedi'i dethol i'w chefnogi eleni.

11 Awst 2022

Sialens Ddarllen yr Haf 2022

Mae gwyliau'r ysgol wedi cyrraedd ac mae'r Cyngor unwaith eto'n cefnogi Sialens Ddarllen yr Haf flynyddol AM DDIM ar gyfer darllenwyr ifainc ledled y Fwrdeistref Sirol.

11 Awst 2022

Gwaith uwchraddio sylweddol i geuffosydd wedi'i gwblhau ar yr A4061 Ffordd y Rhigos

Mae'r Cyngor bellach wedi cwblhau gwaith sylweddol i uwchraddio dwy geuffos ar yr A4061 Ffordd y Rhigos ger safle Glofa'r Tŵr – gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru i wella capasiti'r seilwaith yn ystod glaw trwm yn sylweddol

11 Awst 2022

Y diweddaraf ar ddifrod i bont droed Parc Gelligaled yn Ystrad

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r newyddion diweddaraf ar y gwaith sydd ei angen i atgyweirio'r bont droed o Goedlan Pontrhondda i Barc Gelligaled a gafodd ei difrodi - gan gynnwys neges ddiogelwch bwysig mewn perthynas â natur anniogel yr ardal...

11 Awst 2022

Dirwy o £700 am dipio'n anghyfreithlon!

Dirwy o £700 am dipio'n anghyfreithlon!

10 Awst 2022

Dirwy o £4,100 am dipio'n anghyfreithlon!

Dyma'ch atgoffa na fydd Rhondda Cynon Taf yn goddef unrhyw achos o dipio'n anghyfreithlon yn y gymuned!

10 Awst 2022

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

Aeth Cwningen y Pasg ar ymweliad arbennig i Drefforest y mis yma i goroni tair ysgol a ddaeth i'r brig yn yr Her Ailgylchu Wyau Pasg.

10 Awst 2022

Chwilio Newyddion