Skip to main content

Newyddion

Cynllun atgyweirio y Bont Wen yn symud ymlaen tuag at gael ei gwblhau yn fuan

Cynllun atgyweirio y Bont Wen yn symud ymlaen tuag at gael ei gwblhau yn fuan

Mae'r diweddariad newydd yma'n cadarnhau bod y bont ar y trywydd iawn i ailagor i draffig dwyffordd a cherddwyr erbyn diwedd Gorffennaf 2024

12 Gorffennaf 2024

Trefniadau traffig yn ystod wythnosau olaf prosiect safle Neuadd Bingo Pontypridd

Trefniadau traffig yn ystod wythnosau olaf prosiect safle Neuadd Bingo Pontypridd

Mae'r diweddariad yma'n cadarnhau bod dwy elfen y cynllun, y man cyhoeddus a'r cilfachau bysiau newydd, ar y trywydd iawn i agor ar ddechrau mis Awst 2024 – a hynny cyn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym Mhontypridd

11 Gorffennaf 2024

Ystyried Safoni Gwasanaeth Casglu Gwastraff Rhondda Cynon Taf

Ystyried Safoni Gwasanaeth Casglu Gwastraff Rhondda Cynon Taf

Cabinet i ystyried cynigion i safoni casgliadau gwastraff ledled Rhondda Cynon Taf

10 Gorffennaf 2024

Traffig a Theithio ym Mhontypridd yn ystod yr Eisteddfod

Traffig a Theithio ym Mhontypridd yn ystod yr Eisteddfod

Mae'r Eisteddfod yn dod i Barc Coffa Ynysangharad rhwng 3 a 10 Awst, ac mae disgwyl i hyd at 160,000 o bobl ymweld â gŵyl ddiwylliannol deithiol fwyaf Ewrop!

10 Gorffennaf 2024

Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn llwyddo eto!

The awards are pouring in for Rhondda Heritage Park Museum!

10 Gorffennaf 2024

Manylion allweddol ar gyfer cynllun gwella ffordd lleol yn Efailisaf

Mae'r gwaith gwella yn Heol Dowlais yn cael ei gynnal yn rhan o raglen buddsoddi cyfalaf y Cyngor gwerth £5.98m a gyflawnir yn 2024/25

10 Gorffennaf 2024

Gwaith sylweddol i adfer llethr y graig uwchben Ffordd Mynydd y Rhigos

Bydd yr A4061 Ffordd Mynydd y Rhigos yn cau o 22 Gorffennaf hyd ddiwedd Hydref 2024 er mwyn mynd ati i atgyweirio difrod ar ochr y mynydd a gafodd ei achosi gan dân mawr, a hynny mewn modd diogel

10 Gorffennaf 2024

Gŵyl Hamdden am Oes Tocyn Haf

Mae tocyn haf Hamdden am Oes yn cynnig pythefnos o fynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do.

09 Gorffennaf 2024

Ysgolion RhCT yn Rhannu Arferion Dysgu Digidol Newydd

Daeth ysgolion ar draws Rhondda Cynon Taf at ei gilydd ddydd Llun, Mehefin 24, i arddangos arfer effeithiol mewn dysgu digidol.

09 Gorffennaf 2024

Aelodau Cyfetholedig Annibynnol Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru

Mae'r Panel yn gorff cyhoeddus annibynnol a sefydlwyd yn unol â Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011

09 Gorffennaf 2024

Chwilio Newyddion