Y diweddaraf - gwaith atgyweirio dros nos hanfodol i bont yng Nglan-bad

Y diweddaraf - gwaith atgyweirio dros nos hanfodol i bont yng Nglan-bad

Bydd y Cyngor yn cynnal gwaith atgyweirio hanfodol yng Nglan-bad a bydd gofyn inni gau sawl ffordd dros nos

15 Hydref 2018

Cyngerdd Goffa

Cyngerdd Goffa

Cynhelir y Gyngerdd Goffa yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci

15 Hydref 2018

Cabinet i ystyried buddsoddiad £23.54 miliwn mewn meysydd blaenoriaeth

Cabinet i ystyried buddsoddiad £23.54 miliwn mewn meysydd blaenoriaeth

Bydd y Cabinet yn ystyried cynigion ar gyfer buddsoddiad untro o £23.54 miliwn i gefnogi nifer o gynlluniau blaenoriaeth, gan gynnwys buddsoddiad sylweddol mewn Priffyrdd, Gofal Ychwanegol, Parciau, Canol Trefi a Hybiau Cymuned

11 Hydref 2018

Cabinet i ystyried opsiynau buddsoddi ar gyfer gwaith cynnal a chadw'r ffyrdd

Cabinet i ystyried opsiynau buddsoddi ar gyfer gwaith cynnal a chadw'r ffyrdd

Bydd y Cabinet yn ystyried opsiynau buddsoddi pellach er mwyn cynnal ffyrdd lleol - gan gynnwys buddsoddi £23.5miliwn dros gyfnod o dair blynedd er mwyn parhau â'i ddull buddsoddi carlam

11 Hydref 2018

Cabinet i drafod y strategaeth adfywio ar gyfer Canol Tref y Porth

Bydd y Cabinet yn trafod strategaeth adfywio fawr ar gyfer Canol Tref y Porth sy'n amlinellu nifer o brosiectau gweddnewidiol ar gyfer y dyfodol – gan gynnwys Canolfan Drafnidiaeth ac Ardal yr Orsaf newydd yng nghanol y dref

10 Hydref 2018

235 o ddirwyon wedi'i rhoi gan y Cerbyd Gorfodi Parcio yn mis Medi

Mae dros 400 o yrwyr eisoes wedi cael eu dal yn parcio'n anystyriol neu'n beryglus gan Gerbyd Gorfodi Parcio'r Cyngor yn ystod mis Medi

10 Hydref 2018

Hoffech Chi Fod yn Löwr Bach?

Hoffech Chi Fod yn Löwr Bach?

09 Hydref 2018

Cabinet yn cefnogi'r cynllun deuoli'r A465, Ffordd Blaenau'r Cymoedd

Mae Aelodau'r Cabinet wedi dangos eu cefnogaeth ar gyfer cynllun mawr Llywodraeth Cymru sy'n bwriadu deuoli'r A465, Ffordd Blaenau'r Cymoedd, erbyn 2022

08 Hydref 2018

Rhialtwch Calan Gaeaf

Halloween Spooktacular events for younger visitors at the Welsh Mining Experience this October

08 Hydref 2018

Cyngor i ymgynghori ar newidiadau i ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae'r Cabinet wedi cytuno i'r Cyngor gynnal ymgynghoriad ffurfiol ar gynigion i aildrefnu Dosbarthiadau Cynnal Dysgu ar draws Rhondda Cynon Taf i ddiwallu anghenion disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn well

05 Hydref 2018