Skip to main content

Newyddion

Y diweddaraf am y gwaith, wrth i Arweinydd y Cyngor ymweld â safle gwaith Pont y Castell

Y diweddaraf am y gwaith, wrth i Arweinydd y Cyngor ymweld â safle gwaith Pont y Castell

Cafodd y bont ei difrodi yn ystod Storm Dennis ac felly'n cael ei dymchwel. Bydd pont barhaol newydd yn cael ei chodi yr haf yma

02 Mehefin 2023

Cynnydd da yn cael ei wneud ar y safle ar gyfer cyfleusterau ysgol newydd y Ddraenen Wen

Cynnydd da yn cael ei wneud ar y safle ar gyfer cyfleusterau ysgol newydd y Ddraenen Wen

Mae Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg y Cyngor wedi ymweld â staff a disgyblion yn y Ddraenen Wen, ac wedi gweld y cynnydd sy'n cael ei wneud tuag at adeiladu cyfleusterau addysg newydd o'r radd flaenaf a fydd yn cael eu...

02 Mehefin 2023

Hwyl yr Haf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru!

Hwyl yr Haf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru!

Mae llawer yn digwydd yn Nhaith Pyllau Glo Cymru haf eleni! Y dilyn ein clwb Archaeoleg boblogaidd i blant, am undydd yn unig, rydyn ni'n cynnal Gŵyl Archaeoleg yn y lleoliad!

31 Mai 2023

Ysgol Rithwir i Blant sy'n Derbyn Gofal

Ysgol Rithwir i Blant sy'n Derbyn Gofal

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi lansio 'ysgol rithwir' ar-lein. Bydd y gwasanaeth newydd allweddol yma'n cefnogi ysgolion lleol i ddarparu addysg i blant a phobl ifainc sy'n derbyn gofal.

30 Mai 2023

Â'r haf ar y gorwel, bydd y rownd nesaf o docynnau ar gyfer Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty yn cael eu rhyddhau

Â'r haf ar y gorwel, bydd y rownd nesaf o docynnau ar gyfer Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty yn cael eu rhyddhau ddydd Mawrth, 30 Mai.

26 Mai 2023

Achlysur AM DDIM: Cynorthwyo busnesau lleol sy'n cyflogi cynhalwyr (gofalwyr) di dâl

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dod ynghyd â Gofalwyr Cymru i gynnal achlysur AM DDIM ar gyfer cyflogwyr yn yr ardal leol i gynorthwyo eu staff sy'n gynhalwyr di-dâl.

26 Mai 2023

Cynllun i ail godi wal yn Stryd Fawr Llantrisant

Efallai bydd trigolion yn sylwi bod gwaith yn mynd rhagddo i adeiladu hen wal breifat uwchben y Stryd Fawr yn Llantrisant. Bydd y gwaith yn dechrau wythnos nesaf gan achosi cyn lleied o aflonyddwch â phosibl

26 Mai 2023

Gwaith gosod wyneb newydd terfynol yn dilyn atgyweirio arglawdd Heol Ynysybwl

Mae gwaith sefydlogi'r arglawdd a gafodd ei ddifrodi yn Heol Ynysybwl, Glyn-coch, bellach wedi'i gwblhau. Bydd y gwaith terfynol i osod wyneb newydd ar y ffordd yn cael ei gynnal o dan gyfres o sifftiau nos (rhwng 30 Mai a 2 Mehefin)...

26 Mai 2023

Cyngor yn cyflwyno 4 Grant Cymorth i Fusnesau

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno 4 rhaglen grant newydd gan fanteisio ar Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU a Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru.

23 Mai 2023

Cefnogi Wythnos y Cynhalwyr 2023

Yn ystod Wythnos y Cynhalwyr (5-11 Mehefin), bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi pobl â dyletswyddau gofalu di-dâl.

22 Mai 2023

Chwilio Newyddion