Gwaith adnewyddu Canolfan Chwaraeon Abercynon

Gwaith adnewyddu Canolfan Chwaraeon Abercynon

The Council has confirmed that the changing rooms at Abercynon Sports Centre will soon undergo a significant refurbishment, thanks to £140,000 works funded through #RCTinvest.

15 Awst 2018

Y diweddaraf - System Gylchu Sardis, Gwaith atgyweirio pont ac ail-wynebu ffyrdd hanfodol

Y diweddaraf - System Gylchu Sardis, Gwaith atgyweirio pont ac ail-wynebu ffyrdd hanfodol

The Council will undertake essential bridge repairs and road resurfacing at the Sardis Gyratory in Pontypridd this summer – requiring temporary traffic management over the coming weeks

09 Awst 2018

Arddangosfa Gyhoeddus: Parcio Ychwanegol yng Ngorsaf Drenau Abercynon

Arddangosfa Gyhoeddus: Parcio Ychwanegol yng Ngorsaf Drenau Abercynon

The Council will host a public exhibition to inform residents and businesses about proposals to expand the Park and Ride scheme at Abercynon Railway Station – to provide more than 300 new parking spaces

09 Awst 2018

Adroddiad cynnydd – Gwelliannau i Ganol Tref Tonypandy

Adroddiad cynnydd – Gwelliannau i Ganol Tref Tonypandy

Mae gwaith pwysig y Cyngor i wella canol dref Tonypandy yn mynd rhagddo'n dda iawn – a bydd y prosiect cyfan yn cael ei gwblhau yn yr hydref, yn unol â'r bwriad

08 Awst 2018

Cynnydd rhagorol ar gynllun wal afon Heol Pontypridd

Mae'r Cyngor wedi gwneud cynnydd rhagorol wrth adeiladu wal afon newydd ar Heol Pontypridd yn y Porth, sy'n golygu y bydd gwaith ar y prosiect yn dod i ben ar amser ym mis Medi

08 Awst 2018

Diwedd y gwaith ar gyffordd Beddau Halt a Gwaunmiskin Road

The Council has now completed the major £680,000 improvements to the Llantrisant Road/Gwaunmiskin Road junction in Beddau, having undertaken an additional £180,000 resurfacing scheme in the area

07 Awst 2018

Y Cyngor yn cefnogi gosod pont newydd sy'n eiddo preifat ym Mhont-y-clun

Mae'r Cyngor yn cefnogi gosod pont newydd sy'n eiddo preifat ym Mhont-y-clun, gan sicrhau bod yr hawl tramwy cyhoeddus y mae'n ei ddarparu yn ddiogel ac yn hygyrch am flynyddoedd i ddod

07 Awst 2018

Y Cyngor yn sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £250,000 i Gyngor Rhondda Cynon Taf i gefnogi cynllun ailagor twneli Rhondda ac Abernant

03 Awst 2018

Gwelliannau diogelwch i groesfan gerddwyr yn Abercwmboi

Mae'r Cyngor wedi dechrau gwaith ar gynllun gwella ffyrdd ar y B4275 Teras Trem y Parc yn Abercwmboi, i ddarparu gwelliannau diogelwch i gerddwyr ar groesfan sebra sydd yno eisoes

03 Awst 2018

Cofrestru ar gyfer Rasys Nos Galan 2018

Cofrestru ar gyfer Rasys Nos Galan 2018

02 Awst 2018