Skip to main content

Newyddion

Diwrnod Rhuban Gwyn 2023: #NewidyStori

Diwrnod Rhuban Gwyn 2023: #NewidyStori

Hoffai Cyngor Rhondda Cynon Taf ddiolch i bawb am ddangos eu cefnogaeth a'n helpu ni i #NewidyStori ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn eleni!

08 Rhagfyr 2023

Gwaith gosod croesfan i gerddwyr yn Llanharan wedi'i gwblhau

Gwaith gosod croesfan i gerddwyr yn Llanharan wedi'i gwblhau

Mae'r holl waith i osod croesfan newydd i gerddwyr yn Llanharan wedi'i gwblhau gan sefydlu man fwy diogel i drigolion groesi'r briffordd brysur yng nghanol y gymuned

08 Rhagfyr 2023

Byddwch yn 'Seren Ailgylchu' y Nadolig yma!

Byddwch yn 'Seren Ailgylchu' y Nadolig yma!

Mae trigolion ledled Rhondda Cynon Taf wedi dangos pa mor ddisglair ydyn nhw a faint maen nhw'n pryderu am yr amgylchedd.

07 Rhagfyr 2023

Derbyn caniatâd i adeiladu ysgol ar gyfer datblygiad tai Llanilid

Derbyn caniatâd i adeiladu ysgol ar gyfer datblygiad tai Llanilid

Mae'r cynlluniau manwl ar gyfer ysgol gynradd newydd yn rhan o ddatblygiad tai Llanilid wedi'u cymeradwyo, ar ôl i'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu eu trafod yn ei gyfarfod diweddar

07 Rhagfyr 2023

Canolfannau Croeso yn y Gaeaf yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf!

Am fod y tywydd yn aeafol a'r tymheredd yn gostwng, mae'r Cyngor yn gweithio gyda'i bartneriaid allweddol yn y gymuned unwaith yn rhagor i ddarparu gwasanaethau cymorth i'n holl drigolion gyda'r Canolfannau Croeso yn y Gaeaf a rhagor.

04 Rhagfyr 2023

Wythnos yr Hinsawdd 2023 – Byddwch yn Seren yr Hinsawdd y Nadolig yma

Mae'r wythnos yma'n nodi dechrau Wythnos Hinsawdd Cymru 2023, dechrau'r cyfnod cyn y Nadolig, a lansiad ymgyrch Ailgylchu Nadolig newydd Cyngor Rhondda Cynon Taf – 'Byddwch yn Seren Ailgylchu'r Nadolig yma'.

04 Rhagfyr 2023

Helpwch i gadw'ch cymuned yn ddiogel drwy stopio ar gyfer Hebryngwyr Croesfannau Ysgol

Mae ein Hebryngwyr Croesfannau Ysgol yn chwarae rhan bwysig iawn yn ein cymunedau, trwy helpu plant ifainc a theuluoedd i gadw'n ddiogel wrth gerdded i'r ysgol ac adref bob dydd

30 Tachwedd 2023

Cyfleusterau newydd yn cael eu trosglwyddo i Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Mae disgyblion yn ardal Beddau bellach yn elwa ar fuddsoddiad sylweddol mewn dosbarthiadau modern a chyfleusterau chwaraeon gwell, ac mae'r Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg wedi ymweld â'r ysgol yn ddiweddar er mwyn gweld y...

29 Tachwedd 2023

Deng mlynedd ers cynnig parcio AM DDIM yng nghanol ein trefi dros gyfnod y Nadolig

Bydd menter barcio AM DDIM y Cyngor yn Aberdâr a Phontypridd dros y Nadolig yn dychwelyd am y degfed flwyddyn yn olynol yn 2023. Bydd modd parcio am ddim o 10am bob dydd ym mis Rhagfyr. Y bwriad yw annog trigolion i siopa'n lleol a...

28 Tachwedd 2023

Gwaith gyda'r nos ar gynllun draenio ar yr A4058 yn Nhonypandy

Rhaid cau'r ffordd er mwyn cynnal gwelliannau draenio lleol. Mae'r gwaith wedi cael ei drefnu ar gyfer y nos er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl

28 Tachwedd 2023

Chwilio Newyddion