Prentisiaethau a Rhaglenni i Raddedigion

Prentisiaethau a Rhaglenni i Raddedigion

Rhondda Cynon Taf Council's latest range of exciting apprenticeship and graduate officer vacancies are now open to applicants.

20 Ebrill 2018

Cabinet yn cymeradwyo'r cynllun ar gyfer ysgol 3-19 oed ym Mhentre'r Eglwys

Cabinet yn cymeradwyo'r cynllun ar gyfer ysgol 3-19 oed ym Mhentre'r Eglwys

Bydd ysgol cyfrwng Cymraeg 'pob oed' 3-19 oed newydd yn agor ym Mhentre'r Eglwys ym mis Medi 2019 yn dilyn penderfyniad Aelodau'r Cabinet i gymeradwyo'r cynllun

20 Ebrill 2018

Cabinet yn cymeradwyo Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol

Cabinet yn cymeradwyo Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynigion i gyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i reoli ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol yn Rhondda Cynon Taf, yn dilyn ymgynghoriad â phreswylwyr

20 Ebrill 2018

Cabinet yn cytuno i wella'r ddarpariaeth o nwyddau glanweithiol ar gyfer disgyblion benywaidd mewn ysgolion

Cabinet yn cytuno i wella'r ddarpariaeth o nwyddau glanweithiol ar gyfer disgyblion benywaidd mewn ysgolion

Cyngor Rhondda Cynon Taf fydd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i gyflwyno dull gwell a chyson o ran darparu nwyddau glanweithiol ar gyfer disgyblion benywaidd mewn ysgolion

20 Ebrill 2018

Gwobrau Dinasyddion Da 2018

The Mayor's Good Citizen Awards 2018 have taken place, celebrating the achievements of individuals and groups for their work in their communities

18 Ebrill 2018

Cartref newydd ar gyfer Ysgol Arbennig Maesgwyn ar safle Coleg Aberdâr

Mae Arweinydd y Cyngor wedi agor canolfan ategol newydd ar gyfer Ysgol Arbennig Maesgwyn ar Gampws Coleg y Cymoedd yn Aberdâr. Bwriad y cam yma yw cryfhau'r cysylltiad rhwng yr ysgol a'r coleg, er budd y disgyblion

18 Ebrill 2018

Gwaith Trwsio angenrheidiol ar yr A4058 rhwng Trehopcyn a Trehafod

Bydd y Cyngor yn cwblhau gwaith trwsio angenrheidiol ar y ffordd gerbydau ar yr A4058 rhwng Trehopcyn a Threhafod, yn dilyn y tywydd garw dros y Gaeaf

18 Ebrill 2018

Hwyl i'r Teulu i gyd yng Ngŵyl Aberdâr

Aberdare Festival is back over the Spring Bank Holiday Weekend, with lots of fun and attractions for all the family

18 Ebrill 2018

Adeiladu cae chwaraeon 3G newydd ar gyfer cymuned Glynrhedynog

Bydd y gwaith adeiladu cae chwaraeon 3G bob tywydd yng Nglynrhedynog yn dechrau ym mis Ebrill. Bydd modd i ysgolion a'r gymuned ddefnyddio'r cyfleuster yma nes ymlaen eleni

17 Ebrill 2018

Cyfri'r Dyddiau: 50 diwrnod cyn y rheolau newydd

Cyfri'r Dyddiau: 50 diwrnod cyn y rheolau newydd

15 Ebrill 2018