Rheolau Ailgylchu Newydd ar gyfer Rhondda Cynon Taf wedi'u Cytuno

Rheolau Ailgylchu Newydd ar gyfer Rhondda Cynon Taf wedi'u Cytuno

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar reolau newydd, gyda'r bwriad o wella cyfraddau ailgylchu Rhondda Cynon Taf, a hwnnw fel cam angenrheidiol i sicrhau bod y Cyngor yn bwrw targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25

16 Chwefror 2018

Mae Ffair Swyddi RhCT yn dychwelyd

Mae Ffair Swyddi RhCT yn dychwelyd

Dyma gyfle i bobl sy'n chwilio am swydd, pobl ifainc sy'n gadael yr ysgol neu'r coleg, neu sydd wedi graddio, gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd gwaith.

16 Chwefror 2018

Cae Chwaraeon 3G pob tywydd newydd ym Mhentre'r Eglwys

Cae Chwaraeon 3G pob tywydd newydd ym Mhentre'r Eglwys

Bydd modd i ddisgyblion ysgol lleol a chymuned ehangach Pentre'r Eglwys fwynhau cae chwaraeon pob tywydd 3G newydd cyn bo hir

16 Chwefror 2018

Cae Chwarae 3G newydd Canolfan Chwaraeon Abercynon ar fin agor

Cae Chwarae 3G newydd Canolfan Chwaraeon Abercynon ar fin agor

Bydd cae chwarae pob tywydd 3G newydd Abercynon yn agor i'r cyhoedd cyn bo hir. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad diweddaraf y Cyngor mewn cyfleusterau hamdden awyr agored

15 Chwefror 2018

Gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd yn Stryd Fawr, Llantrisant

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd yn Stryd Fawr, Llantrisant o ddydd Llun. Bydd y gwaith yn cael ei wneud er mwyn diogelu'r ffordd yn rhan o gynllun #buddsoddiadRhCT

15 Chwefror 2018

Caniatâd Prynu Tir yn Orfodol yn rhoi hwb i Gynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm

Mae'r Cyngor wedi cael caniatâd i gwblhau'r broses prynu tir yn orfodol ar gyfer y tir sydd ei angen er mwyn cyflawni Cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar

14 Chwefror 2018

Buddsoddiad ychwanegol i ehangu cynllun llwybrau diogel yn y gymuned yn Y Porth

Mae'r Cyngor wedi sicrhau buddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i ehangu ei gynllun llwybrau diogel yn y gymuned yn agos i Ysgol Gymunedol Sir y Porth

14 Chwefror 2018

Pennawd: Strategaeth ar y Gyllideb 2018/19 dan drafodaeth y Cabinet

Bydd y Cabinet yn trafod cynigion sy'n ymwneud â phennu cyllideb y Cyngor ar gyfer 2018/19 yr wythnos nesaf.

12 Chwefror 2018

Enwebwch Rywun ar gyfer Gwobrau Dinesydd Da'r Maer

Ydych chi'n adnabod rhywun sydd wedi mynd gam ymhellach i helpu'r bobl o'u hamgylch a'u cymuned?

09 Chwefror 2018

Ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch Canolfan Oriau Dydd San Siôr

Bydd ymgynghoriad ar y cynnig i drosglwyddo gwasanaethau Canolfan Oriau Dydd San Siôr yn Nhonyrefail yn dechrau ar 9 Chwefror

09 Chwefror 2018