Cynllun arfaethedig i ddiwygio strwythur yr Uwch Reolwyr wedi'i gytuno gan y Cabinet

Cynllun arfaethedig i ddiwygio strwythur yr Uwch Reolwyr wedi'i gytuno gan y Cabinet

Byddai cynllun arfaethedig i ddiwygio strwythur yr Uwch Reolwyr sy'n cael ei drafod gan y Cabinet heddiw yn lleihau'r costau cysylltiedig cyfredol o dros £250,000 y flwyddyn, ar ben y gostyngiad o £3.19 miliwn er 2014

24 Mehefin 2021

Cynnal gwaith ar Bont Ynysmeurig yn Abercynon yr haf yma

Cynnal gwaith ar Bont Ynysmeurig yn Abercynon yr haf yma

Mae'r Cyngor yn rhoi rhybudd ymlaen llaw o waith ar Bont Ynysmeurig yn Abercynon yn ddiweddarach yr haf yma. Yn rhan o'r gwaith, bydd raid cau'r brif ffordd a gwyro traffig yn sylweddol

22 Mehefin 2021

Rhaglen Gwella Gwyliau'r Ysgol wedi'i chytuno ar gyfer haf 2021

Rhaglen Gwella Gwyliau'r Ysgol wedi'i chytuno ar gyfer haf 2021

Mae'r Cyngor bellach wedi cytuno ar ei Raglen Gwella Gwyliau'r Ysgol estynedig ar gyfer pobl ifainc mewn 15 lleoliad dros yr haf. Bydd y rhaglen yn cynnwys gweithgareddau dyddiol a phrydau bwyd iach

21 Mehefin 2021

Cynllun draenio cynaliadwy yn Stryd y Felin, Pontypridd, wedi'i gwblhau

Cynllun draenio cynaliadwy yn Stryd y Felin, Pontypridd, wedi'i gwblhau

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith ar gynllun peilot draenio cynaliadwy yn Stryd y Felin, Pontypridd, sydd wedi cyflwyno nodweddion gwyrdd er mwyn helpu i leihau llifogydd dŵr wyneb a'i ddargyfeirio o'r systemau draenio traddodiadol yn...

18 Mehefin 2021

Gwaith i wella'r system ddraenio sydd ar ddod yn Ty'n-y-Wern a Threm y Faner

Bydd y Cyngor yn cyflawni dau gynllun draenio sydd wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru yn ystod yr wythnosau nesaf - gan ddechrau ddydd Llun yn Nhy'n-y-Wern yn Tonyrefail, i'w ddilyn yn gan gynllun yn Nhrem y Faner yn Ynys-hir y mis nesaf

17 Mehefin 2021

Cyngor RhCT yn chwarae'i ran er mwyn mynd i'r afael â llygredd aer ar Ddiwrnod Aer Glân

RCT Council is doing its bit to tackle air pollution on Clean Air Day

17 Mehefin 2021

Gwaith Ailddatblygu Adeiladau Rhydychen wedi'i Gwblhau

Mae cynllun i ailddatblygu 1-4 Adeiladau Rhydychen yn Aberpennar bellach wedi'i gwblhau, ar ôl i'r Cyngor weithio gyda phartneriaid i adnewyddu'r adeiladau gwag amlwg fel bod modd eu defnyddio unwaith eto

15 Mehefin 2021

Y Maer yn Canmol Gorsaf Radio Leol

Mae'r Cynghorydd Jill Bonetto, Maer Rhondda Cynon Taf, wedi canmol gwaith gorsaf radio GTFM wrth iddi ymestyn ei harlwy i bobl Cwm Cynon yn dilyn derbyn caniatâd gan Ofcom i godi trawsyryddion-dderbynyddion newydd.

15 Mehefin 2021

Yr wybodaeth ddiweddaraf am Goridor Trafnidiaeth y Gogledd-orllewin - cyhoeddi cynlluniau penodol

Mae cynlluniau sylweddol mewn perthynas â gwella cyfleusterau teithio rhwng cymunedau yn Rhondda Cynon Taf a gogledd-orllewin Caerdydd wedi'u cyhoeddi, yn dilyn cam cyntaf astudiaeth drafnidiaeth sydd wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru

11 Mehefin 2021

Adborth ymgynghoriad ar gynigion YGG Llyn y Forwyn gwerth £8.5 miliwn

Mae ymgynghoriad cyhoeddus diweddar mewn perthynas ag ysgol newydd arfaethedig gwerth £8.5 miliwn ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn yng Nglynrhedynog wedi dangos cefnogaeth yn lleol o ran y cynlluniau buddsoddi. Bydd y...

11 Mehefin 2021