Ei Uchelder Brenhinol, Y Tywysog Philip, Dug Caeredin 1921–2021

Ei Uchelder Brenhinol, Y Tywysog Philip, Dug Caeredin 1921–2021

Ei Uchelder Brenhinol, Y Tywysog Philip, Dug Caeredin 1921–2021

09 Ebrill 2021

Y Cyngor yn cyhoeddi cynlluniau i ailagor Lido Ponty

Y Cyngor yn cyhoeddi cynlluniau i ailagor Lido Ponty

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, mae modd i'r Cyngor gadarnhau y bydd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn ailagor ddydd Sadwrn 1 Mai

09 Ebrill 2021

Canolfan Cymuned Treorci – Y Newyddion Diweddaraf

Canolfan Cymuned Treorci – Y Newyddion Diweddaraf

Mae'r Cyngor yn rhoi'r newyddion diweddaraf am y gwaith sy'n mynd rhagddo i gyflwyno Canolfan Ddiwylliannol yn y Gymuned yn ardal Treorci. Mae'r gwelliannau i wedd allanol adeilad Llyfrgell Treorci yn symud yn eu blaenau'n dda

08 Ebrill 2021

#SiopaLleolRhCT - Gwneud ein rhan i gefnogi busnesau lleol

#SiopaLleolRhCT - Gwneud ein rhan i gefnogi busnesau lleol

Heddiw rydyn ni'n lansio #SiopaLleolRhCT, i ofyn i drigolion ymweld â'n masnachwyr ar y stryd fawr pan fydd cyfyngiadau'n caniatáu yr wythnos nesaf – maen nhw wedi aberthu'n fawr; nhw yw curiad calon ein cymunedau ac mae gyda nhw gynnig...

07 Ebrill 2021

Community Testing available throughout April in RCT

Community Testing will be available for anyone over the age of 11, who DOES NOT have COVID-19 symptoms and who is NOT self-isolating, throughout most of April in RCT.

03 Ebrill 2021

Erlyniad llwyddiannus yn y llys am drosedd tipio anghyfreithlon yng Nghwm Rhondda

Mae dyn o ardal Cwm Rhondda wedi cael gorchymyn i dalu cyfanswm o £724 am ddwy drosedd wahanol o fethu â sicrhau bod ei wastraff yn cael ei waredu'n gywir – yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan y Cyngor

01 Ebrill 2021

Cydweithio i Amddiffyn ein Bwrdeistref Sirol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf unwaith eto'n cefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fel rhan o Ymgyrch Dawns Glaw, tasglu a sefydlwyd i leihau nifer y tanau bwriadol.

01 Ebrill 2021

Cyhoeddi 12 Hysbysiad Cosb Benodedig arall am droseddau yn ymwneud â rheoli cŵn

Cyhoeddwyd 12 Hysbysiad Cosb Benodedig arall yn Rhondda Cynon Taf yr wythnos diwethaf am droseddau yn ymwneud â rheoli cŵn - wrth i'r Cyngor barhau i orfodi'r rheolau sydd ar waith i atal troseddau baw cŵn

01 Ebrill 2021

Y Diweddaraf am Lyfrgelloedd

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, mae modd i'r Cyngor gadarnhau bod pob un o'i ganghennau Llyfrgell bellach wedi dychwelyd i'r un lefelau o ddarpariaeth gwasanaeth â chyn y cyfyngiadau symud diweddaraf yng Nghymru.

31 Mawrth 2021

Dirwy i Fangre dan Drwydded am dorri Rheoliadau Covid-19

Mae mangre drwyddedig wedi cael Hysbysiad Cosb Benodedig o £1,000 am dorri rheoliadau Covid-19.

29 Mawrth 2021