Y Pasg yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Y Pasg yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Y Pasg yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

18 Ebrill 2019

Diwrnodau i'w cofio yn RhCT

Diwrnodau i'w cofio yn RhCT

Enjoy great days out in RCT with the family this Easter

18 Ebrill 2019

Cynlluniau atgyweirio ceuffosydd mewn pum cymuned leol

Cynlluniau atgyweirio ceuffosydd mewn pum cymuned leol

Bydd y Cyngor yn ymgymryd â phum cynllun i atgyweirio ceuffosydd dros y misoedd nesaf er mwyn sicrhau eu bod nhw'n gyfan a lleihau'r perygl o lifogydd mewn cymunedau lleol

17 Ebrill 2019

Pasg ac Arbed Arian!

Pasg ac Arbed Arian!

Bwriad y fenter, wedi'i sefydlu mewn partneriaeth â Stagecoach a Chyngor Rhondda Cynon Taf, yw annog siopwyr i fynd i ganol trefi ac arbed arian.

17 Ebrill 2019

Maer yn gwobrwyo 'Dinasyddion Da' Rhondda Cynon Taf

Maer yn gwobrwyo 'Dinasyddion Da' Rhondda Cynon Taf

17 Ebrill 2019

Ysgol Gymuned Tonyrefail yn cael cyfleusterau newydd gwych

Bydd disgyblion yn Nhonyrefail yn elwa o ragor o gyfleusterau gwych pan fyddan nhw'n dychwelyd i'r ysgol ar ôl y Pasg - mae elfen uwchradd Ysgol Gymuned Tonyrefail bellach wedi'i chwblhau a'i dodrefnu

15 Ebrill 2019

Gwir gost gadael gwastraff yn anghyfreithlon

In one of the largest fly-tipping cases ever investigated within the County Borough, Rhondda Cynon Taf Council has successfully prosecuted two local men who illegally dumped large amounts of household and commercial waste

12 Ebrill 2019

Dyma obeithio am ganlyniad gWYch dros y Pasg!

Dyma obeithio am ganlyniad gWYch dros y Pasg!

11 Ebrill 2019

Rhaglen 'cyllideb ar garlam' gwerth £23.5 miliwn ar waith ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd

Mae rhaglen tair blynedd 'cyllideb ar garlam' y Cyngor ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd wedi dechrau - a bydd tua 30 o gynlluniau trwsio ac arwynebu yn dechrau cyn bo hir, gan ddefnyddio gweithlu mewnol y Cyngor a dau gontractwr penodedig

11 Ebrill 2019

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

11 Ebrill 2019