Oriau Agor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Oriau Agor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Oriau Agor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

18 Rhagfyr 2018

Diweddaraf ynglŷn ag Ysgol Gymuned Tonyrefail ac ymweliadau'r Pwyllgor Craffu

Diweddaraf ynglŷn ag Ysgol Gymuned Tonyrefail ac ymweliadau'r Pwyllgor Craffu

Mae'r Cyngor wedi darparu adroddiad cynnydd ar waith adeiladu elfen uwchradd Ysgol Gymuned Tonyrefail, a hynny ar ôl i'r Pwyllgor Craffu – Plant a Phobl Ifainc ymweld â nifer o'i Ysgolion yr 21ain Ganrif

18 Rhagfyr 2018

Bron i 4,000 o anrhegion wedi'u rhoi ar gyfer Apêl Siôn Corn 2018 RhCT

Bron i 4,000 o anrhegion wedi'u rhoi ar gyfer Apêl Siôn Corn 2018 RhCT

Diolch i haelioni anhygoel pobl Rhondda Cynon Taf a thu hwnt, bydd plant sy'n llai ffodus na'r rhelyw yn agor bron i 4,000 o anrhegion sydd wedi cael eu rhoi y Nadolig yma

17 Rhagfyr 2018

Welsoch chi'r ffasiwn beth?

Welsoch chi'r ffasiwn beth?

Welsoch chi'r ffasiwn beth?

17 Rhagfyr 2018

Datblygiad Gofal Ychwanegol Aberaman yn cyrraedd y garreg filltir ddiweddaraf

Bydd gwaith adeiladu cynllun Gofal Ychwanegol Aberaman yn cyrraedd y garreg filltir gyffrous ddiweddaraf cyn bo hir - wrth i waith cyflenwi a gosod modiwlau sydd eisoes wedi'u hadeiladu gychwyn ym mis Ionawr

14 Rhagfyr 2018

Gwasanaeth Carolau Dinesig y Maer

Gwasanaeth Carolau Dinesig y Maer

14 Rhagfyr 2018

Lido Ponty yn Ennill Gwobr Fawreddog

Lido Ponty yn Ennill Gwobr Fawreddog

12 Rhagfyr 2018

Ysgol Gynradd y Cymer yn cael cyfleusterau ar gyfer yr 21ain Ganrif

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith adnewyddu gwerth £1.9 miliwn yn Ysgol Gynradd y Cymer yn rhan o'i fuddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif. Erbyn hyn, mae disgyblion yn mwynhau cael cyfleusterau o'r radd flaenaf yn yr adeilad Fictoraidd

11 Rhagfyr 2018

Gwasanaeth Carolau Dinesig y Maer

Gwasanaeth Carolau Dinesig y Maer

07 Rhagfyr 2018

Disgyblion yn adeiladu pontydd gyda chontractwr y cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm

Mae contractwr y Cyngor ar gyfer cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm wedi bod yn adeiladu rhagor o bontydd yn y gymuned - gyda chymorth disgyblion ysgolion cynradd lleol

06 Rhagfyr 2018