Cyhoeddi Noddwyr Her Rithwir Nos Galan

Cyhoeddi Noddwyr Her Rithwir Nos Galan

Bydd tri sefydliad lleol, sydd wedi noddi'r ras ers sawl blwyddyn, yn parhau i gefnogi'r ras er bod pandemig y coronafeirws yn golygu bod angen cynnal yr achlysur mewn ffordd wahanol iawn eleni

23 Tachwedd 2020

Dirwy i Siop am Wneud Datganiadau Anwir a Chamarweiniol

Dirwy i Siop am Wneud Datganiadau Anwir a Chamarweiniol

Rhondda Cynon Taf Council Trading Standards have successfully prosecuted Louise Bunford, trading as Farmersyard Pantry Farm Shop

23 Tachwedd 2020

Cefnogwch Apêl Siôn Corn 2020

Cefnogwch Apêl Siôn Corn 2020

Mae hi wedi bod yn flwyddyn heb ei thebyg, ond bydd Siôn Corn yn dal i ddod â hwyl yr ŵyl i blant Rhondda Cynon Taf y Nadolig yma.

19 Tachwedd 2020

Cefnogi Wythnos Genedlaethol Diogelwch y Ffyrdd Brake yn 2020

Cefnogi Wythnos Genedlaethol Diogelwch y Ffyrdd Brake yn 2020

Mae'r Cyngor unwaith eto'n cefnogi Wythnos Genedlaethol Diogelwch y Ffyrdd ac yn hyrwyddo'r thema 'No Need for Speed' yn 2020. Mae'r achlysuron blynyddol yn ein cymuned wedi'u haddasu eleni i gydymffurfio â chanllawiau cadw pellter...

19 Tachwedd 2020

Y Cabinet yn cytuno ar fuddsoddiad diwygiedig o £4.5 miliwn ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar becyn diwygiedig o gyllid gwerth £4.5 miliwn ar gyfer buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr. Bydd hyn yn helpu i fodloni'r galw am leoedd cyfrwng Cymraeg a darparu lleoliad...

18 Tachwedd 2020

Ystafelloedd dosbarth ychwanegol ar gyfer Ysgol Gynradd Llanharan

Mae staff a disgyblion Ysgol Gynradd Llanharan bellach yn elwa ar gyfleusterau newydd ac o safon gwell ar ôl i'r Cyngor gwblhau gwaith adeiladu estyniad sylweddol, yn ogystal ag ardaloedd dysgu awyr agored

17 Tachwedd 2020

Prosiect Dyfodol Gwyrdd Glân yn symud ymlaen

Mae prosiect Dyfodol Gwyrdd Glân yn cymryd cam mawr ymlaen wrth i fusnesau gael eu gwahodd i gymryd rhan yn ein proses gaffael.

17 Tachwedd 2020

Rownd Derfynol Gwobrau Addysgu Cymru

Mae dau weithiwr proffesiynol addysgiadol yn ysgolion Rhondda Cynon Taf wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru eleni.

17 Tachwedd 2020

Buddsoddiad sylweddol ac unigryw i Ysgol Gynradd Ffynnon Taf

Mae gwybodaeth am fuddsoddiad arfaethedig sylweddol ar gyfer Ysgol Gynradd Ffynnon Taf bellach ar gael i breswylwyr - gan gynnwys manylion bloc newydd yr ysgol a fyddai'n cael ei gynhesu'n arloesol gan unig ffynnon dwym Cymru

16 Tachwedd 2020

Mae siarad yn achub bywydau

Bydd dydd Llun, 16 Tachwedd yn nodi dechrau Wythnos Ddiogelu 2020 ac mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg (CTMSB).

16 Tachwedd 2020