Ymweld â Thwnnel Cwm Rhondda i archwilio dan y ddaear

Ymweld â Thwnnel Cwm Rhondda i archwilio dan y ddaear

Mae'r Cyngor wedi cynnal ymweliad â safle Twnnel Cwm Rhondda. Yn ystod yr ymweliad â'r safle, roedd modd i gynrychiolwyr o Gyngor RhCT, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru a Sustrans gael mynediad

15 Chwefror 2019

Cabinet yn cynnig gwelliannau gwerth £500,000 ar gyfer trac athletau Cwm Clydach

Cabinet yn cynnig gwelliannau gwerth £500,000 ar gyfer trac athletau Cwm Clydach

Bydd Aelodau o'r Cabinet yn cynnig buddsoddiad o £500,000 i gyflwyno gwelliannau sylweddol i drac athletau Brenin Siôr V yng Nghwm Clydach – a fydd yn cael ei drafod yn y Cyngor Llawn ym Mawrth 2019

14 Chwefror 2019

Deuoli'r A4119 - £1.5 miliwn o gyllid ychwanegol ac adborth ymgynghoriad

Deuoli'r A4119 - £1.5 miliwn o gyllid ychwanegol ac adborth ymgynghoriad

Mae'r Cabinet wedi cyflwyno cynnig am £1.5m o gyllid ychwanegol ar gyfer cynllun deuoli A4119 y Cyngor

14 Chwefror 2019

Dewch o hyd i swyddi, prentisiaethau a llawer yn rhagor yn y Ffair Swyddi

Dewch o hyd i swyddi, prentisiaethau a llawer yn rhagor yn y Ffair Swyddi

Dewch o hyd i swyddi, prentisiaethau a llawer yn rhagor yn y Ffair Swyddi

13 Chwefror 2019

Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory - ymgyrch mynychu'r ysgol

Revered broadcaster and former headteacher Roy Noble OBE has helped the Council launch its Attend Today, Achieve Tomorrow school attendance campaign, in a special assembly at the new Cwmaman Primary School

13 Chwefror 2019

Strategaeth Gyllideb 2019/20 a'r Rhaglen Gyfalaf tair blynedd gwerth £170miliwn

Bydd y Cabinet yn trafod y Strategaeth Gyllideb Refeniw ar gyfer 2019/20 yr wythnos yma. Bwriad y strategaeth yw pennu cynnydd Treth y Cyngor sydd ymhlith yr isaf yng Nghymru

13 Chwefror 2019

Mis hanes LGBT

Drwy gydol mis Chwefror, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dathlu mis Hanes LHDT er mwyn dangos cydnabyddiaeth gadarnhaol o'r amrywiaeth yn ein cymunedau ac yn hyrwyddo cynwysoldeb.

13 Chwefror 2019

Canolfan Hamdden Rhondda Fach yn Ailagor!

Mae disgyblion o YG Tylorstown ac Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-Y-Forwyn wedi mwynhau dosbarth sgiliau rygbi gan gapten tîm rygbi'r Undeb Cymru yn achlysur ailagor swyddogol Canolfan Hamdden Rhondda Fach ar ôl iddo gael ei adnewyddu

12 Chwefror 2019

Adroddiad cynnydd - cae chwarae 3G a thrac rhedeg newydd ar gyfer y Beddau

Mae'r Cyngor yn parhau i wneud cynnydd da wrth adeiladu cae chwarae 3G a thrac rhedeg newydd sbon yn y Beddau. Rydyn ni'n disgwyl byddan nhw'n cael eu cwblhau yn ystod Gwanwyn 2019

11 Chwefror 2019

Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT yn Ennill gwobr Macro-gyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2018!

Rhondda Cynon Taf County Borough Council (CBC) has won Macro Employer of the Year at the prestigious Apprenticeship Awards Cymru 2018!

11 Chwefror 2019