Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm, Aberpennar - gwaith dros wyliau'r haf

Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm, Aberpennar - gwaith dros wyliau'r haf

Er mwyn symud ymlaen â'r cam sylweddol nesaf wrth adeiladu Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm, yn Aberpennar, bydd rhaid cau Heol Penrhiwceiber am chwe wythnos - wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau'r ysgol i leihau aflonyddwch

19 Gorffennaf 2019

Rasys Ffordd Parc Aberdâr

Rasys Ffordd Parc Aberdâr

Mae Rasys Ffordd Cenedlaethol Parc Aberdâr yn dychwelyd y penwythnos yma

19 Gorffennaf 2019

Aelodau o'r Cabinet yn cytuno i wella gwasanaeth Dechrau'n Deg

Aelodau o'r Cabinet yn cytuno i wella gwasanaeth Dechrau'n Deg

Mae'r Cabinet wedi cytuno i geisio cael cymeradwyaeth ffurfiol gan Lywodraeth Cymru i roi ar brawf nifer o newidiadau sydd wedi cael eu cynnig o fewn system y Blynyddoedd Cynnar yn Rhondda Cynon Taf...

19 Gorffennaf 2019

Dysgu rhagor am faethu gyda Gwasanaethau Maethu RhCT ym mis Gorffennaf

Dysgu rhagor am faethu gyda Gwasanaethau Maethu RhCT ym mis Gorffennaf

Bydd Gwasanaethau Maethu RhCT yn cynnal achlysur newydd sbon o'r enw 'Dysgu Rhagor am Faethu'

19 Gorffennaf 2019

Mae cabinet yn cytuno i fwrw ymlaen ag elfennau allweddol cynllun deuoli'r A4119

Mae'r Cabinet wedi cytuno i fwrw ymlaen â nifer o elfennau allweddol sy'n ymwneud â chynllun deuoli'r A4119 yn y dyfodol – gan gynnwys mynedfa newydd i wasanaethu pencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

19 Gorffennaf 2019

Mae Cegaid o Fwyd Cymru yn ôl!

Mae Cegaid o Fwyd Cymru, sef prif achlysur Cyngor Rhondda Cynon Taf dros yr haf, yn dychwelyd i Barc Coffa Ynysangharad ar 3 a 4 Awst.

19 Gorffennaf 2019

Y Cabinet yn cytuno i weithredu cynigion gwerth £37.4 miliwn ar gyfer ysgolion yn Ardal Ehangach Pontypridd

Mae'r Cabinet wedi cytuno i weithredu cynigion i fuddsoddi £37.4 miliwn mewn ysgolion ar draws Pontypridd, ar ôl ystyried canlyniad tri Rhybudd Statudol

18 Gorffennaf 2019

Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag Rhondda Cynon Taf i gael ei ddyblygu ledled y Cymoedd

Mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu rhoi Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag unigryw Cyngor Rhondda Cynon Taf ar waith ledled y cymoedd ar ôl iddo helpu trigolion lleol i adnewyddu cartrefi gwag fel bod modd eu defnyddio unwaith eto

18 Gorffennaf 2019

Disgyblion y Beddau yn mwynhau cae 3G newydd wrth i'r trac athletau gael ei gwblhau

Mae modd i ddisgyblion Y Beddau fanteisio ar gae chwarae 3G newydd yn yr ardal. Dyma'r 13eg cae i gael ei gwblhau gan y Cyngor wrth i waith fynd rhagddo ar y trac athletau sy'n mynd o gwmpas paramedr y cae

18 Gorffennaf 2019

Mae Carl yn Ysbrydoliaeth i Bawb

Carl May's remarkable story

18 Gorffennaf 2019