Skip to main content
Corporate Plan Rhondda Cynon Taf

Hafan


Gwneud Gwahaniaeth

Mae'r Cyngor yn datblygu ei Gynllun Corfforaethol newydd ac mae angen eich help chi i ddeall yr hyn sy'n wirioneddol bwysig i drigolion Rhondda Cynon Taf.

 

Ein Blaenoriaethau

Ar ôl gwrando ar adborth cychwynnol gan drigolion am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw, adolygu ein cynnydd ers 2016 a gwneud yn siŵr ein bod ni'n cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol i Lywodraeth Cymru, rydyn ni'n cynnig y tair blaenoriaeth ganlynol:

Rhagor o wybodaeth...

bar-chart
files-and-folders
CPR