Skip to main content
 

Parc Beicio Teulu Grarychedd

Yr un bobl sydd wedi bod yn helpu beicwyr i ddilyn llwybrau byd-enwog Fforest y Ddena a Dyffryn Gwy ers degawdau sydd y tu ôl i Barc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd.

Mae'n brofiad anhygoel i'r teulu i gyd.

Dewch â'ch beic eich hun neu logi un o'n beiciau ni ar y safle.

Ewch i ben Mynydd dramatig Penrhiwllech a pharatoi i wibio i lawr y llwybrau, gan stopio wrth nifer o draciau pwmp ar hyd y ffordd.

Rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth codi, gan fynd â chi a'ch beic i ben y llwybrau fel bod modd i chi arbed eich egni ar gyfer y daith yn ôl i lawr.

Oriau agor

Diwrnod

Oriau agor (18 slot y sesiwn)

Dydd Llun

9.30am tan 12.30pm ac 1.30pm tan 4.30pm

Dydd Mawrth

Does dim modd llogi beiciau na defnyddio'r gwasanaeth codi, ond mae'r llwybrau ar agor i chi eu mwynhau

Dydd Mercher

Does dim modd llogi beiciau na defnyddio'r gwasanaeth codi, ond mae'r llwybrau ar agor i chi eu mwynhau

Dydd Iau

9.30am tan 12.30pm. 1.30pm tan 4.30pm. 

Dydd Gwener

9.30am tan 12.30pm ac 1.30pm tan 4.30pm

Dydd Sadwrn

9.30am tan 12.30pm ac 1.30pm tan 4.30pm

Dydd Sul

9.30am tan 12.30pm ac 1.30pm tan 4.30pm

Cost

Oedolyn

Plentyn (dan 16 oed)

Llogi Beic (hanner diwrnod)

£20

£15

Gwasanaeth Codi Beiciau

£20

£12

Archebwch ar-lein: pedalabikeaway.co.uk