Skip to main content
 

Parc Beicio Teulu Grarychedd

Yr un bobl sydd wedi bod yn helpu beicwyr i ddilyn llwybrau byd-enwog Fforest y Ddena a Dyffryn Gwy ers degawdau sydd y tu ôl i Barc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd.

Mae'n brofiad anhygoel i'r teulu i gyd.

Dewch â'ch beic eich hun neu logi un o'n beiciau ni ar y safle.

Ewch i ben Mynydd dramatig Penrhiwllech a pharatoi i wibio i lawr y llwybrau, gan stopio wrth nifer o draciau pwmp ar hyd y ffordd.

Rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth codi, gan fynd â chi a'ch beic i ben y llwybrau fel bod modd i chi arbed eich egni ar gyfer y daith yn ôl i lawr.

Oriau agor
Dydd Iau - Dydd Llun 9am - 5pm.

Gwasanaeth cludo hanner diwrnod (Oedolyn) £22
Gwasanaeth cludo hanner diwrnod (Dan 16 oed) £13
Llogi Beic am hanner diwrnod (Oedolyn)  £20
Llogi Beic am hanner diwrnod (Dan 16 oed) £15
Llogi E-feic am ddiwrnod cyfan £75
 Archebwch ar-lein: pedalabikeaway.co.uk