Skip to main content
 

Digwyddiadau

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn cynnig lleoliad gwirioneddol wych ar gyfer priodasau i'r rhai sy'n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol.

Mae'r ganolfan ymwelwyr, gan gynnwys y caffi, yn cael ei thrawsnewid yn lleoliad hudolus, rhamantus ar gyfer eich diwrnod a'ch noson arbennig.

Mae'r Caffi a'i gyfleusterau yn gallu darparu bwyd ac, wrth gwrs, mae'r llety ar y safle yn berffaith ar gyfer gwesteion.

Mae gan y theatr yn y ganolfan ymwelwyr drwydded ar gyfer seremonïau sifil, gyda lle i hyd at 50 o bobl.

Mae gan Gwm Dâr hefyd ystod o ystafelloedd y mae modd eu defnyddio ar gyfer amrywiol gyfarfodydd a chynadleddau. Mae modd darparu bwyd a llety ar y safle os oes angen.

Rydyn ni hefyd yn gallu creu diwrnodau pwrpasol yn y gweithle a diwrnodau meithrin tîmau, gan gyfuno gweithgareddau awyr agored â chyfleusterau cynadledda rhagorol am ddiwrnod neu benwythnos i gryfhau'ch tîm.  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.