Skip to main content
 

Aros

Beth am aros dros nos?

 

Ymlaciwch wedi diwrnod o anturiaethau yn ein llety modern ar y safle. Mae 15 ystafell, ag ystafelloedd ymolchi en-suite, cyfleusterau te a choffi a Theledu LCD.
Mae ystafelloedd â chyfleusterau i bobl anabl ar y llawr gwaelod, yn ogystal â lolfa fawr i breswylwyr a mannaubwyta, lle mae modd i chi gymdeithasu. Mae rhai o'r ystafelloedd yn caniatáu cŵn.

Archebwch Yma

 

court-yard
Caravan

Os yw'n well gyda chi ddod â'ch carafán, cartref modur neu babell ôl-gerbyd (yn anffodus dydyn ni ddim yn caniatáu pebyll!) mae ein safle’n cynnig golygfeydd ysblennydd o'r ardal ac mae ganddo fannau cysylltu â thrydan a bloc cawod sydd wedi'i foderneiddio'n ddiweddar.

Mae modd i chi drefnu’ch gwyliau yn ein safle carafannau yma: www.pitchup.com

 

 

Telerau ac Amodau'r Safle Carafanau

Rhestr Brisiau Hydref 2021- Mawrth 2022

Map o'r Safle Carafanau