Skip to main content

Llywydd

Mae'r Cynghorydd Steve Powderhill wedi cael ei benodi'n Llywydd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Cllr Steve Powderhill-2Roedd y Cynghorydd Powderhill, aelod etholedig Ward Trefforest ers 2012, yn Faer Rhondda Cynon Taf yn 2018-19.

Ac yntau wedi'i eni a'i fagu yn ardal Pontypridd, ac wedi byw yno trwy gydol ei fywyd, cafodd y Cynghorydd Powderhill ei addysgu yn Ysgol Ramadeg Pontypridd a Choleg Technegol Rhydfelen. Mae wedi bod yn ffotograffydd proffesiynol am dros 35 o flynyddoedd.

Prif rôl y Llywydd yw cyflawni swyddogaethau gweinyddu Cadeirydd y Cyngor, sef rôl a oedd yn arfer bod yn rôl y Maer.

Mae'r Llywydd yn llywyddu cyfarfodydd y Cyngor llawn ac yn sicrhau bod cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor. Mae'r Llywydd hefyd yn cadeirio cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a Materion Cyfansoddiadol y Cyngor.

Bydd Llywydd yn cael ei benodi bob blwyddyn yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor.