Mae trefniadau newydd ar gyfer y gwasanaeth bysiau yn y Porth y penwythnos yma oherwydd gwaith gan gwmni Dŵr Cymru

Mae trefniadau newydd ar gyfer y gwasanaeth bysiau yn y Porth y penwythnos yma oherwydd gwaith gan gwmni Dŵr Cymru

Mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos gyda gweithredwyr gwasanaethau bysiau cyn yr ail benwythnos o waith gan gwmni Dŵr Cymru yn y Porth ac wedi nodi trefniadau dros dro i helpu i liniaru'r oedi a ddigwyddodd y penwythnos diwethaf

18 Ionawr 2018

Y Cyngor wedi cytuno ar fesurau pellach i fynd i'r afael ag eiddo gwag

Y Cyngor wedi cytuno ar fesurau pellach i fynd i'r afael ag eiddo gwag

Councillors have agreed to remove the Council Tax discount currently applied to empty properties in the Borough as a further measure to tackle the number of vacant premises in RCT

18 Ionawr 2018

Ystyried mesurau pellach er mwyn myn i'r afael ag eiddo gwag

Ystyried mesurau pellach er mwyn myn i'r afael ag eiddo gwag

Bydd Cynghorwyr yn ystyried dileu Gostyngiad y Dreth Gyngor sydd ar gael ar hyn o bryd i eiddo gwag yn Rhondda Cynon Taf

17 Ionawr 2018

Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Cytuno ar Gyllid Bargen Ddinesig Gwerth £40m ar Gyfer Datblygu Metro Canolog

Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Cytuno ar Gyllid Bargen Ddinesig Gwerth £40m ar Gyfer Datblygu Metro Canolog

The Cardiff Capital Region (CCR) Cabinet today (January 15) agreed to support in principle the £180m re-development of Cardiff's main transport hub with £40m of City Deal funding

15 Ionawr 2018

Diweddariad - gwaith atgyweirio pont droed Trehopcyn

Mae prosiect i atgyweirio, adnewyddu a diogelu pont droed Trehopcyn ym Mhontypridd ar gyfer y dyfodol yn mynd rhagddo yn dda

15 Ionawr 2018

Y Cyngor yn sicrhau cyllid o £1.39 miliwn ar gyfer cynlluniau priffyrdd lleol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi sicrhau mwy na £1.3 miliwn mewn cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i helpu i ariannu cynlluniau Priffyrdd lleol.

12 Ionawr 2018

Trigolion yn ailgylchu y cyfanswm mwyaf erioed dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Rhondda Cynon Taf Council collected around 2,000 tonnes of dry recycling and 550 tonnes of food waste over the festive period – following an excellent recycling effort by residents!

10 Ionawr 2018

Datgelu rhedwyr dirgel Rasys Nos Galan

O'r byd bocsio a byd y bêl-hirgron y daw'r DDAU Redwr Dirgel ar gyfer Rasys Nos Galan 2017

31 Rhagfyr 2017

O Deuwch Ailgylchwyr! Dyma bob dim mae angen i chi'i wybod!

Dim ond pythefnos sydd i fynd tan ddiwrnod y Nadolig! Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'i drefniadau ailgylchu ar gyfer y Fwrdeistref Sirol dros y Nadolig. O Deuwch Ailgylchwyr Rhondda Cynon Taf!

22 Rhagfyr 2017

Ailgylchu'ch coeden Nadolig – cofiwch archebu nawr!

Mae Gwasanaeth Casglu Coed Nadolig y Cyngor yn paratoi i gasglu hen goed Nadolig – ac mae dros 100 o bobl eisoes wedi trefnu i ni'u casglu

22 Rhagfyr 2017