Skip to main content

Achlysuron y Nadolig - Glynrhedynog

 
 
Lleoliad
Maes Parcio Stryd y Leimwydden
Date(s)
Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2022
Cyswllt
achlysuron@rctcbc.gov.uk
Disgrifiad
ferndale christmas

Mae Siôn Corn ar y ffordd - a bydd e'n dod â lloriau sglefrio synthetig, globau eira a hwyl yr ŵyl gydag ef er mwyn lledaenu tipyn o hud Nadoligaidd yn Rhondda Cynon Taf. 

Bydd ei helpwyr yng ngharfan achlysuron 'Be'sy mlaen' yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf yn lledaenu hwyl yr ŵyl yn nhrefi Porth, Tonypandy, Aberdâr, Glynrhedynog ac Aberpennar drwy gydol mis Tachwedd a mis Rhagfyr. 

Bydd lloriau sglefrio synthetig i sglefrio arnyn nhw, glôb eira wedi’i chwythu â gwynt i gael hunlun ynddo, adloniant ar y stryd a reidiau ffair i blant. Yn ogystal â hyn i gyd, bydd Siôn Corn yn ei groto a bydd yn rhoi anrhegion i ymwelwyr - felly gwnewch yn siŵr bod gyda chi eich rhestr yn barod i’w rhoi iddo ef! 

Mae achlysuron Nadolig yn RhCT bob amser yn ffordd wych i gael pawb i deimlo'n Nadoligaidd ac i ddechrau cyfri'r diwrnodau tan y Nadolig. Bydd Siôn Corn yn gwneud taith o amgylch y Fwrdeistref Sirol ac yn galw heibio i ganol sawl tref fel bod pawb yn cael cyfle i'w weld. 

Mae'r achlysuron yma hefyd yn gyfle i arddangos ein trefi. Bydd modd parcio am ddim ym mhob tref sy'n cynnal achlysuron Nadolig yn RhCT eleni, a bydd amrywiaeth o siopau a lleoedd i fwyta er mwyn i chi allu siopa'n lleol a phrynu anrhegion bach. Beth am wneud diwrnod ohoni? Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen Parcio rhad ac am ddim dros y Nadolig y Cyngor. 

Mae modd dod o hyd i ddyddiadau, amseroedd a lleoliadau'r Gwyliau Gaeaf, yma:

 

Dyddiad

Tref

 

Amser

25 Tachwedd

Porth

Maes Parcio Plaza'r Porth

15:00 - 18:30

26 Tachwedd

Tonypandy

Maes Parcio Stryd De Winton

12:00 – 17:00

1 Rhagfyr

Aberdâr

Sgwâr Llyfrgell Aberdâr a'r Maes Parcio

15:00 – 18:30

2 Rhagfyr

Glynrhedynog

Maes Parcio Stryd y Leimwydden

15:00 – 18:30

3 Rhagfyr

Aberpennar

Maes Parcio Stryd Henry

12:00 – 17:00

 

 

 

 

Bydd y llawr sglefrio synthetig, glôb eira a reidiau ffair i blant yn £1 y pen (£1 y reid).

Bydd yn costio £2 y pen i ymweld â Groto Siôn Corn. Mae'r gost yna'n cynnwys anrheg. 

Am y newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf ar yr achlysuron yma, dilynwch dudalen Facebook, Twitter neu Instagram 'Be' sy mlaen' RhCT. 

Mae'r Gwyliau Gaeaf yn cael eu noddi gan gwmni Nathaniel Cars. Mae ei staff cyfeillgar yng Nghaerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn darparu ceir i drigolion RhCT a thu hwnt am fwy na 35 mlynedd..