Skip to main content
 

Symud sy'n bwysig

    


Rydyn ni wedi datblygu Symud sy'n Bwysig er mwyn sicrhau bod plant yn bod yn fwy egnïol. Mae cardiau gweithgareddau wedi eu dylunio fel adnodd i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Rydyn ni am i bob plentyn gael y sgiliau, yr hyder a'r cymhelliant cywir i fod yn gorfforol weithgar am oes.

Mae modd llogi cardiau Symud sy'n Bwysig a bagiau offer sylfaenol o'r lleoliadau canlynol:

  • Llyfrgell Aberdâr
  • Llyfrgell Pontypridd
  • Llyfrgell Treorci
  • Crèche Pentre'r Eglwys (Pentre Penguins), CF38 1PY
  • Crèche Ynyshir a Wattstown, CF39 0RA
  • Cymdeithas Gymunedol Y Gilfach Goch, CF39 8TG
  • Growing Together Bryncynon, CF45 4YU
  • Crèche Nightingales, CF40 1HQ
  • Rachael's Playhouse, Aberdâr, CF44 8DL

Am ragor o fanylion ffoniwch ni ar 01443 562202 neu e-bostiwch Chwaraeonrhct@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas