Skip to main content
 

Symud sy'n bwysig

Mae cardiau adnoddau Symud sy'n Bwysig yn weithgareddau hwyliog y mae modd eu defnyddio i helpu plant i ymarfer Sgiliau Symud Sylfaenol. Mae modd rhannu'r Sgiliau yma'n dri chategori: Rydyn ni'n defnyddio sgiliau Ymsymud i symud o un lle i'r llall, sgiliau Rheoli'r Corff i reoli'r corff mewn gwahanol sefyllfaoedd, a sgiliau Trafod sy'n cynnwys symud neu ddefnyddio gwrthrych i gwblhau tasg â rheolaeth.

Edrychwch ar y tabl isod i weld rhai o'r sgiliau sy'n rhan o bob categori.

categori

Ymsymud

Trafod

Rheoli'r Corff

Cerdded

Taflu

Ymestyn

Rhedeg

Dal

Plygu

Neidio

Taro

Stopio

Neidio ar un goes

Cicio

Cadw cydbwysedd

Sboncio

Driblo

Glanio

Carlamu

Bownsio

Troelli

Ochrgamu

Gwthio

Troi

Sgipio

Tynnu

Rholio

Osgoi

Trapio

Dringo

Anifeiliaid

Stomp y Jwngl

Heriwch y plant i symud ac ymddwyn fel gwahanol anifeiliaid.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Rheoli'r Corff, Ymsymud

Mynd ar Saffari

Cuddiwch 'anifeiliaid' fel tedis, teganau neu luniau o anifeiliaid i blant ddod o hyd iddyn nhw ar eu saffari.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Rheoli'r Corff, Ymsymud

Dannett y Teigr

Ceisiwch daro'r gwrthrychau ('dannedd teigr') gyda'r bêl.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Trafod

Cerdded fel Pengwin

Heriwch y plant i gadw eu 'wy' (e.e. pêl neu fag ffa) yn ddiogel rhwng eu pengliniau tra'u bod yn symud mewn gwahanol ffyrdd.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Rheoli'r Corff, Ymsymud

 
Ar y Fferm

Helpwch y ffermwr i gael yr 'anifeiliaid' yn ôl i'w corlannau trwy deithio i nôl yr anifeiliaid a'u rhoi nhw yn ôl mewn gwahanol ffyrdd. 

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Trafod 

 

Straeon y Tylwyth Teg

Y Dywysoges a'r Brogaod

Cuddio gwrthrychau a lluniau o dan y dail lili er mwyn i'r plant eu darganfod. Heriwch y plant i ddod o hyd i ddau o'r un peth.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Trafod

Marchogion yn Rasio

Heriwch y plant i gyrraedd y 'castell' cyn gynted â phosibl gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o deithio. I wneud y gêm yn fwy heriol, ychwanegwch rwystrau i'r plant eu llywio neu ychwanegu sgiliau trafod fel driblo neu fownsio pêl. 

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud (mae modd ychwanegu Trafod a Rheoli'r Corff)

Draig sy'n Cysgu

Rhaid i blant gasglu'r trysor heb ddeffro'r 'ddraig' (oedolyn).

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Trafod

Byd y Dewiniaid

Mae'r plant yn ceisio rhyddhau'r dewiniaid gyda swyn hud yn y fersiwn yma o'r gêm 'tag'.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud

 
Ffa Hud

Galwch enw ffeuen. Rhaid i bawb wneud gweithred gyfatebol. Beth am fod yn greadigol a meddwl am enwau ffa a symudiadau newydd?

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Rheoli'r Corff

 

Môr-ladron

Siarcod Llwglyd

Creu targedau ac annog plant i ymarfer eu sgiliau trafod i fwydo'r 'siarcod llwglyd' yn yr ardal darged. Ychwanegwch heriau sy'n ymestyn y plant trwy newid maint y targed neu ei bellter.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Trafod

Lleidr y Tlysau

Rhaid i blant geisio cadw eu tlysau'n ddiogel trwy osgoi'r lleidr yn y fersiwn yma o'r gêm 'tag'.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud

Ynysoedd Cerddorol

Rhaid i'r plant ddawnsio a symud yn y 'môr'. Pan ddaw'r gerddoriaeth i ben, rhaid iddyn nhw ddod o hyd i ynys ddiogel.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Rheoli'r Corff

Llongddrylliad!

Heriwch y plant i ddefnyddio eu sgiliau ymsymud a thrafod i symud popeth o fwrdd y llong cyn iddi suddo.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Trafod

 
Cerddedwch y Styllen

Gofynnwch i'r plant greu eu cwrs heriau eu hunain ac ymarfer 'cerdded y styllen'. Am her ychwanegol, beth am drio teithio ar draws y styllen mewn ffyrdd eraill?

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Rheoli'r Corff 

 

Awyrennau, Trenau a Cheir

Yr Orsaf

Gosodwch un neu sawl targed fel garejys. Rhaid i'r plant symud eu holl 'gerbydau' yn ddiogel i'w garej(ys).

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Trafod

Ar eich marciau. Barod? Ewch!

Mae'r plant yn symud o gwmpas yr ardal gan baru eu 'ceir' â smotiau o'r un lliw. Ar gyfer her ychwanegol, ydyn nhw'n gallu cadw eu cydbwysedd yn y fan a'r lle?

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Rheoli'r Corff

Cerbyd Achub

Rhaid i blant achub cerbydau'n ddiogel wrth osgoi'r rhwystrau. I wneud y gweithgaredd yn fwy heriol, gofynnwch i'r plant symud y cerbydau mewn gwahanol ffyrdd (e.e. driblo, bownsio, rholio).

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Rheoli'r Corff, Trafod

Criw Caban

Gosodwch nifer o eitemau y mae'n rhaid i'r plant eu targedu gyda phêl neu fag ffa. Rhaid i'r plant gasglu pob gwrthrych maen nhw'n yn ei daro'n llwyddiannus i greu 'awyren' eu hunain.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Trafod

 
Rhedfa!

Gofynnwch i'r plant greu rhedfa. Bydd rhedfeydd ehangach a byrrach yn haws tra bydd rhedfeydd culach a hirach yn fwy heriol. Gallai rhedfeydd hyd yn oed fod yn llydan un pen ac yn gul y pen arall. Rhaid i'r plant symud gwrthrych o un pen i'r llall, gan ddefnyddio eu sgiliau trafod i'w gadw ar y rhedfa.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Trafod

 

Ar lan y môr

Môr-forynion a Sêr Môr

Anogwch y plant i fod yn greadigol yn y gêm ddrych-ddelweddau yma.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Rheoli'r Corff

Bowlio ar y Traeth

Gofynnwch i'r plant adeiladu tyrau ac ymarfer eu sgiliau trafod trwy geisio eu dymchwel.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Trafod

Traeth Prysur

Creu 'traeth prysur' trwy wasgaru eitemau yn yr ardal. Rhaid i'r plant lywio o gwmpas y traeth gan geisio osgoi'r gwrthrychau.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Rheoli'r Corff

Sgŵp Hufen Iâ

Gofynnwch i'r plant wneud 'sgŵp hufen iâ' trwy ddal gwrthrych mewn côn wyneb i waered.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Trafod

 
Ceidwad y Goleudy

Rhaid i'r plant geisio cyrraedd y goleudy gan ddefnyddio gwahanol ffyrdd o deithio heb gael eu dal gan geidwad y goleudy. Os bydd ceidwad y goleudy yn troi ac yn fflachio ei olau ar y plant, rhaid i'r plant aros yn llonydd neu efallai y bydd yn eu dal nhw!

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Rheoli'r Corff

 

Y Gofod

I Ffwrdd â Hi

Rhaid i blant wrando'n ofalus ar y gorchmynion ac ymarfer neidio i'r awyr fel roced.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Rheoli'r Corff 

Taith i'r Alaeth

Gwasgaru eitemau o amgylch ardal fel 'sêr'. Gofynnwch i'r plant symud o gwmpas yr ardal heb gyffwrdd yn y sêr. Ar gyfer her ychwanegol, ychwanegwch bêl fel y 'lleuad' fel bod modd i'r plant ymarfer eu sgiliau trafod fel driblo neu fownsio.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Trafod

Estronwyr Coll

Gofynnwch i'r plant baru'r 'estron' i 'blaned' o'r un lliw i'w hanfon adref yn ddiogel.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Ymsymud, Trafod

Gafael yn y Seren

Gall plant ymarfer dal o wahanol uchderau a phellteroedd.

Sgiliau Symud Sylfaenol – Trafod

 
Sbonc i'r Lleuad

Gan ddefnyddio balŵns neu bêl falŵn, rhaid i'r plant geisio atal y lleuad rhag cwympo, gan ddefnyddio eu dwylo neu wrthrych o'u dewis (e.e. raced tennis).

Sgiliau Symud Sylfaenol – Trafod 

 

 

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas