Skip to main content
 

Symud sy'n bwysig

Rydyn ni wedi datblygu Symud sy'n Bwysig er mwyn sicrhau bod plant yn bod yn fwy egnïol. Mae cardiau gweithgareddau wedi eu dylunio fel adnodd i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Rydyn ni am i bob plentyn gael y sgiliau, yr hyder a'r cymhelliant cywir i fod yn gorfforol weithgar am oes. 

Cardiau gweithgareddau

Cliciwch pob llun i weld fersiwn o ansawdd uchel.

Activity Videos

Anifeiliad (Stomp Y Jwngl, Mynd Ar Saffari a Dannedd Y Teigr)

 

Chwedlau (Y Dywysoges A’r Brogaod, Marchogion Yn Rasio a Ddraig Sy’n Cysgu)

Mor-ladron (Siarcod Llwglyn, Lleidr Y Tlysau a Ynysoedd Cerddorol)

Awyrennau, trenau a cheir (Yr Orsaf, Ar eich marciau. Barod? Ewch! a Cerbyd Achub)

 

Ar lan y mor (Môr-forynion a Sêr Môr, Bowlio ar y Traeth a Traeth Prysur)

Gofod (I ffwrdd â hi, Taith I’r Alaeth a Estronwyr Coll)

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas