Skip to main content

Chwaraeon RhCT

Mae Chwaraeon Rhondda Cynon Taf yn rhan o Garfan Gwasanaethau Hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni'n ymrwymo i helpu trigolion Rhondda Cynon Taf i fod yn fwy heini, yn fwy aml. Rydyn ni'n datblygu cyfleoedd ymarfer corff lleol, cynhwysol a diogel mewn partneriaeth â chyfleusterau, clybiau chwaraeon, sefydliadau cymunedol, busnesau, gweithleoedd, ysgolion a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol.

Rhan o'n gwaith datblygu ni yw cynyddu nifer yr hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn ein cymunedau, er mwyn cynyddu swm y cyfleoedd chwaraeon sydd ar gael yn lleol. Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf i weld a oes rhywbeth i chi.

Bydden ni wrth ein bodd o glywed eich syniadau ynglŷn â sut i ehangu chwaraeon yn eich cymuned a sut gallwn ni eich helpu chi. Efallai byddwn ni'n eich helpu chi i gael gafael ar gyllid, hysbysebu a hyrwyddo, dulliau llywodraethu ac arwain, gwella cyfleusterau, recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr, a llawer o agweddau eraill.

Cysylltu â Ni

 
Facebook-logo
Twitter