Skip to main content

Chwaraeon RhCT

Cael mwy o bobl, yn fwy egnïol, yn amlach yn Rhondda Cynon Taf

Rydym yn datblygu cyfleoedd chwaraeon lleol, cynhwysol a diogel mewn partneriaeth â chyfleusterau, clybiau chwaraeon, sefydliadau cymunedol, busnesau, ysgolion a chyrff llywodraethu cenedlaethol.

Rydyn ni’n ymrwymo i gadw eich data personol yn ddiogel ac i roi gwybod sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut rydyn ni’n cadw eich data yn breifat, a sut rydyn ni’n defnyddio eich data personol i gynnig gwasanaethau i chi, ewch i  www.rctcbc.gov.uk/HysbysiadPreifatrwyddGwasanaeth a’n tudalennau www.rctcbc.gov.uk/diogeludata

Chwaraeon RhCT

 
Facebook-logo
Twitter
Instas