Skip to main content

Chwaraeon RhCT

Mae Chwaraeon Rhondda Cynon Taf yn rhan o Garfan Gwasanaethau Hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni'n ymrwymo i helpu trigolion Rhondda Cynon Taf i fod yn fwy heini, yn fwy aml. Rydyn ni'n datblygu cyfleoedd ymarfer corff lleol, cynhwysol a diogel mewn partneriaeth â chyfleusterau, clybiau chwaraeon, sefydliadau cymunedol, busnesau, gweithleoedd, ysgolion a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol.

Rydyn ni’n ymrwymo i gadw eich data personol yn ddiogel ac i roi gwybod sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut rydyn ni’n cadw eich data yn breifat, a sut rydyn ni’n defnyddio eich data personol i gynnig gwasanaethau i chi, ewch i  www.rctcbc.gov.uk/HysbysiadPreifatrwyddGwasanaeth a’n tudalennau www.rctcbc.gov.uk/diogeludata

 
Facebook-logo
Twitter
Instas